Jesteś tutaj

Informacja o konsekwencjach wynikających z posługiwania się unieważnionym dowodem osobistym


W związku z sygnałami o posługiwaniu się przez obywateli polskich dowodami osobistymi, które zostały zgłoszone jako utracone a potem odnalezione, przekazujemy informację o konsekwencjach posługiwania się takimi dokumentami.

Dowód osobisty zgłoszony jako utracony jest nieodwracalnie unieważniony w Rejestrze Dowodów Osobistych do którego dostęp regulują przepisy ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r., Nr 167, poz. 1131 z późn. zm.), poza tym informacja o utracie i unieważnieniu dowodu osobistego jest niezwłocznie przekazywania do Systemu Informacyjnego Schengen, a także wykazu unieważnionych dowodów osobistych.

Posługiwanie się dowodem osobistym zgłoszonym jako utracony może więc powodować negatywne konsekwencje dla jego posiadacza podczas przekraczania granic lub dokonywania czynności prawnych na podstawie tego dokumentu. Dowód osobisty unieważniony w systemie na skutek zgłoszenia utraty nie nosi fizycznych znamion unieważnienia (odcięcie rogu) przez co sprawiać może wrażenie dokumentu ważnego, niemniej dokument ten nie służy już do potwierdzania tożsamości i przekraczania granic państw.

Wobec powyższego, należy mieć świadomość, że unieważnionym dowodem osobistym nie można się posługiwać!

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer