Jesteś tutaj

Gospodarka odpadami

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Ważna informacja dotycząca naklejania kodów kreskowych na worki i pojemniki

              Referat ds. Gospodarki Odpadami informuje, iż zgodnie Uchwałą nr XXIV/244/2013 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Targ właściciele nieruchomości zamieszkałych mają obowiązek  naklejać  kody kreskowe na worki i pojemniki z odpadami komunalnymi.

Gospodarka Odpadami - Informacja o uzyskanych poziomach rok 2013

INFORMACJA - rok 2013

o osiągniętych przez Gminę Nowy Targ oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2013 roku.

[art. 3 ust.1 pkt 9)lit. c) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  / tj. Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zm./]

Gospodarka Odpadami - Informacja o uzyskanych poziomach rok 2012

INFORMACJA –  rok 2012

o osiągniętych przez Gminę Nowy Targ oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2012 roku.

[art. 3 ust.1 pkt 9)lit. c) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  / tj. Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zm./]

Objazdowa zbiórka odpadów komunalnych

Informujemy mieszkańców o najbliższych akcjach zbiórki odpadów komunalnych.

Dwa razy w roku na terenie gminy Nowy Targ będzie działał mobilny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych MPSZOK.

Będzie on organizowany na terenie poszczególnych sołectw w godzinach od 08:45 do 16:45.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH GMINA NOWY TARG 2014 r.

 

P.U.K ‘’Empol’’ Sp.zo.o

tel.182625095 os. Rzeka 133

34-451 Tylmanowa

woj. małopolskie                    

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

OD PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

GMINA NOWY TARG 2014 r.

 

Nieodpłatne pojemniki na śmieci

Wójt Gminy Nowy Targ mgr Jan Smarduch  informuje,
iż mieszkańcy Gminy Nowy Targ którzy złożyli deklarację o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
będą mogli odbierać nieodpłatnie pojemniki na śmieci zmieszane
zakupione przez Gminę.

Mieszkańcy:

Krempach, Nowej Białej będą mogli odebrać pojemniki przy Gimnazjum w Krempachach
w dniu 20 stycznia (tj. poniedziałek) w godzinach od 9:00 do 18:00,

Strony

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer