Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 w 2022 roku

Projekty realizowane w Gminie Nowy Targ dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach realizacji „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” w 2022 roku:

  • „Świetlica integracyjna” – 40 000 zł

Dotacja obejmuje dofinansowanie funkcjonowania świetlicy środowiskowej w tym dofinansowanie zatrudnienia nauczyciela i 2 opiekunów romskich.

  • „Edukacja przedszkolna” -8 400 zł

Dotacja obejmuje dofinasowanie pobytu w przedszkolu 4 dzieci ze społeczności romskiej.

  • „Wycieczki integracyjne” – 2 000 zł

Dotacja obejmuje sfinansowanie wycieczek i wyjść do kina i teatru dla dzieci ze szkoły.

  • „Ubezpieczenie uczniów pochodzenia romskiego” – 200 zł

Dotacja obejmuje objęcie ubezpieczeniem NW 5 dzieci ze społeczności romskiej.

  • „Dofinansowanie kosztów kształcenia uczennicy pochodzenia romskiego” – 4 610 zł

Dotacja obejmuje sfinansowanie kosztów kształcenia uczennicy pochodzenia romskiego.

  • „Rehabilitacja ruchowa w wodzie niepełnosprawnego dziecka pochodzenia romskiego” – 3 840 zł

Dotacja obejmuje sfinansowanie rehabilitacji ruchowej na basenie dla autystycznego dziecka pochodzenia romskiego.

  • „Robotnik gospodarczy” – 64 836 zł

Dotacja obejmuje sfinansowanie wynagrodzenia Romów zatrudnionych na stanowisku pracownik gospodarczy w okresie od III-XI.

  • „Szkoła dla rodziców romskich” – 10 500 zł

Dotacja obejmuje sfinansowanie 10 spotkań dla rodziców romskich w ramach wsparcia i pomocy z radzeniem sobie z dzieckiem.