Obraz przedstawiający

Zbiornik Czorsztyński od początku cofki zbiornika przy normalnym poziomie piętrzenia (900m powyżej mostu „Pod Hubą”) do boji wyznaczających strefę bezpieczeństwa przy koronie zapory w Niedzicy, z wyłączeniem zaznaczonych na bordowo uroczysk PPN.


Woda nizinna.
Przynęty naturalne i sztuczne.

W zbiorniku Czorsztyńskim zabrania się:
a) połowu w nocy w okresie od 01.01 do 30.04 i od 01.11. do 31.12;
b) połowu w nocy ze środków pływających przez cały rok;
c) połowu na żywą i martwą rybkę oraz ich części;
d) używania zanęt o łącznej wadze powyżej 2 kg dziennie;
e) połowu metodą spinningową od 01.01 do 30.04;
f) w okresie od 01.01 do 15.06: połowu sandacza i połowu ryb ze środków
pływających.

Źródło: http://www.pzw16.nowytarg.pl/mapa-wod/