Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Dane Kontaktowe

Urząd Gminy Nowy Targ

ul. Bulwarowa 9

34 - 400 Nowy Targ


Tel.: 18 26 32 200

nr dodatkowe: 18 265 73 83, 18 264 27 62

faks: 18 26 621 52

e-mail: sekretariat „małpa” ugnowytarg.pl

ESP: /78cwtf8o9i/SkrytkaESP


Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek: od 7.00 do 15.30

wtorek - czwartek: od 7.00 do 15.00

piątek: od 7.00 do 14.30


Biuro Obsługi Mieszkańców

pokój nr 001

tel.: 18 26 32 200, 18 26 32 201


Sekretariat

pokój nr 208

tel.: 18 26 32 223

e-mail: sekretariat „małpa” ugnowytarg.pl


Wójt Gminy

mgr Wiesław Parzygnat

pokój nr 210

tel.: 18 26 32 223

Zastępca Wójta Gminy


Sekretarz Gminy

mgr Beata Szewczyk

pokój nr 201

tel.: 18 26 32 219


Skarbnik Gminy

mgr Katarzyna Bryja

pokój nr 302

tel.: 18 26 32 225


Straż Gminna

pokój nr 2 (Budynek GOPS)

tel.: 18 26 14 102

e-mail: strazgminna „małpa” ugnowytarg.pl


Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

- Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

pokój nr 001

tel.: 18 26 32 200, 18 26 32 201

- Ewidencja ludności i dowody osobiste

pokój nr 101

tel.: 18 26 32 204

- Kadry, Archiwum zakładowe

pokój nr 103

tel.: 18 26 32 208

- Biuro Rady Gminy

pokój nr 306

tel.: 18 26 32 227

- Informatyk

pokój nr 202

tel.: 18 26 32 220

e-mail: informatyk „małpa” ugnowytarg.pl

- Pełnomocnik Wójta ds. uzależnień

pokój nr 208

tel.: 18 26 32 223


Wydział Podatków i Opłat

-Naczelnik wydziału:

mgr Jadwiga Barnaś

pokój nr 106

tel.:18 26 32 209

e-mail: podatki „małpa” ugnowytarg.pl

- Sprawy podatkowe:

pokój nr 106

tel.: 18 26 32 210, 18 26 32 211


Wydział Infrastruktury Społecznej i Promocji

-Naczelnik wydziału:

mgr Czesław Luberda

pokój nr 104

tel.: 18 26 32 207

- Ewidencja działalności gospodarczej (CEIDG),

- Karta Dużej Rodziny,

- Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

- Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych,

- Sprawy związane ze sportem, turystyką, promocją i rekreacją,

- Współpraca z organizacjami pozarządowymi:

pokój nr 102

tel.: 18 26 32 206


Referat ds. Gospodarki Odpadami

pokój nr 102

tel.: 18 26 32 205

e-mail: odpady „małpa” ugnowytarg.pl


Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

-Naczelnik wydziału:

mgr inż. Józef Krawontka

pokój nr 206

tel.: 18 26 32 222

- Sprawy związane z gospodarowaniem zasobami mienia gminnego: dzierżawą, najmem i użyczaniem gruntów lub budynków stanowiących własność gminy oraz sprzedażą i nabywaniem gruntów;

- Sprawy związane podziałami oraz rozgraniczeniami nieruchomości, numeracją porządkową budynków;

- Sprawy związane z rolnictwem, ochroną przyrody oraz zwierząt gospodarskich i domowych, wydawaniem zezwoleń na utrzymywanie psów/prowadzenie hodowli psów ras uznanych za agresywne, wycinką drzew i krzewów oraz łowiectwem.

pokój nr 206

tel.: 18 26 32 222

e-mail: geodezja „małpa” ugnowytarg.pl


Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

-Naczelnik wydziału:

mgr inż. Stanisław Żółtek

pokój nr 109

tel.:18 26 32 214

- Przetargi i Inwestycje:

pokój nr 108,

tel.: 18 26 32 213, 18 26 32 212

e-mail: przetargi „małpa” ugnowytarg.pl

- Planowanie przestrzenne:

pokój nr 110

tel.: 18 26 32 215

e-mail: planowanie „małpa” ugnowytarg.pl

- Drogi gminne:

pokój nr 110

tel.: 18 26 32 216

e-mail: drogigminne „małpa” ugnowytarg.pl

- Ochrona środowiska:

pokój nr 111

tel.: 18 26 32 217

e-mail: srodowisko „małpa” ugnowytarg.pl

- Ekodoradca:

tel.: 18 26 32 218

e-mail: ekodoradca „małpa” ugnowytarg.pl


Wydział Finansowy:

pokój nr 301, 302, 303

tel.: 18 26 32 224, 18 26 32 225, 18 26 32 226

e-mail: ksiegowosc „małpa” ugnowytarg.pl