Obraz przedstawiający
Od mostu w Knurowie do cofki jeziora łowienie bez ograniczeń lub z niewielkimi ograniczeniami.

Dokładna informacja o łowiskach na stronie Polskiego Związku Wędkarskiego: