Polana Żubrowisko
W 1950 roku w dolinie Łopusznej podjęto próbę osiedlenia żubrów. W tym celu na polanie Skole Chowańcowe nazwanej później Żubrowiskiem umieszczono paśniki, kwaterę weterynaryjną, drewniany budynek strażnicówki oraz magazyn na paszę. Próba hodowli żubrów w GPN niestety nie powiodła się z powodu choroby pryszczycy, w wyniku której ostatni żubr padł w roku 1954.