pucołowski stawek Łopuszna

To jedno z najwyżej położonych beskidzkich jezior powstało na skutek ruchów masowych, kiedy osuwisko ze stoków Wyszniej zatamowało naturalny odpływ wód. Miejsce to było ulubionym celem spacerów Seweryna Goszczyńskiego, kiedy gościł on w dworze Tetmajerów w Łopusznej. Rozciąga się stąd daleki widok na Kotlinę Nowotarską i Tatry.