Torfowiska przy ścieżce rowerowej w ludżmierzu
Znane również jako Torfowisko Ludźmierskie czy Puścizna Rękowiańska.

Torfowiska Orawsko-Nowotarskie należą do rzadkości na skalę europejską. To wielki kompleks torfowisk wysokich, które zaczęły powstawać około 10 000 lat temu, po ustąpieniu lodowców z Tatr.

Płaskie dno kotliny wyłożone zostało przemiennie warstwami nieprzepuszczalnych iłów i wodonośnych żwirów i piasków wchłaniających i utrzymujących wody opadowe. Na takim specyficznym podłożu wykształciły się torfowiska wysokie oraz bory i lasy bagienne.

Największym torfowiskiem Kotliny Nowotarskiej jest Puścizna Wielka na zachód od Czarnego Dunajca. Jest też jedynym gdzie do dzisiaj prowadzona jest na niewielką skalę, rozpoczęta jeszcze w XIX wieku eksploatacja torfu. Natomiast jednym z najlepiej zachowanych i cennych przyrodniczo jest właśnie Torfowisko Przymiarki w Ludźmierzu.