Osada Gajówka Mikołaja
Gajówka Mikołaja – terenowa baza edukacyjno-wystawiennicza w dolinie Łopusznej, przy południowej granicy GPN funkcjonuje od 2010 roku. Jest to odtworzona osada leśna, którą przed II wojną światową wybudował Stefan Lgocki, współwłaściciel majątku w Łopusznej. Na parterze budynku mieszkalnego oraz w dawnym budynku gospodarczym zorganizowano ekspozycje. Przyrodę gorczańskiej puszczy oraz jej mieszkańców poznaje się w leśnej scenerii, bowiem gabloty wykonane w pniach świerków stoją na tle zdjęć drzewostanów, ukazanych w czterech porach roku. Prezentowane eksponaty zwracają uwagę na to, co bez trudu obserwować można podczas wędrówek po Gorcach – drzewa, kwiaty, ptaki, owady, tropy zwierząt. Na wystawie można także zapoznać się z historią ochrony przyrody Gorców oraz z próbą hodowli żubrów w dolinie Łopusznej. Ważną jej częścią jest prezentacja wydarzeń z czasów II wojny światowej i lat powojennych, mających miejsce w okolicach Łopusznej. Kopie archiwalnych fotografii oraz oryginalne eksponaty znalezione m.in. w miejscach obozów partyzanckich mają dużą wartość dokumentacyjną. Warta poznania jest postać pierwszego mieszkańca osady leśnej – Mikołaja Kostkina, Rosjanina, który trafił do Łopusznej jako jeniec w czasie I wojny światowej i do 1947 roku pełnił obowiązki gajowego. Od jego imienia obiekt nazywany jest Gajówką Mikołaja.

W budynku gospodarczym urządzono dawną kancelarię leśniczego, zgromadzono tu narzędzia używane niegdyś do pracy w lesie m.in. piły, gnatki (rodzaj sanek do transportu drewna), kołowroty do ściągania drewna, pług drewniany do pracy w szkółce leśnej, a także sprzęty ułatwiające pracę leśnikom tj.: klupy, liczydła, narty.

Odwiedzając wystawę można też uzyskać informacje nt. zasad udostępniania Parku, atrakcji turystycznych najbliższej okolicy oraz nabyć wydawnictwa Gorczańskiego Parku Narodowego, m.in. przewodniki po ścieżkach edukacyjnych.

Gajówka Mikołaja zaprasza na wystawę w soboty i niedziele – w godz.: 10. 00 – 16.00 – od 3 maja do 28 września 2014 r.

Osada Gajówka Mikołaja pełni także funkcję terenowej bazy edukacyjnej. Jedną z sal wyposażono w sprzęt audiowizualny, pomoce dydaktyczne i podręczną biblioteczkę. Tutaj odbywają się zajęcia stacjonarne, pokazy filmów i prelekcje.
Na zajęcia edukacyjne w Gajówce Mikołaja oraz wycieczki terenowe wokół doliny Łopusznej zapraszamy od 5 maja do 30 września 2014 r.

Zajęcia organizuje: Zespół Edukacji i Udostępniania GPN – tel.: 18 33 17 207, e-mail: gpn@gorcepn.pl

Link do strony