Obraz przedstawiający

Galeria autorska sztuki współczesnej artysty plastyka Mariana Gromady mieści się w Ostrowsku. Twórczość plastyczna tego artysty jest znana nie tylko w kraju, ale również poza granicami.


Marian Gromada urodził się w 1958 roku w Ostrowsku. W 1978 roku ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, dyplom uzyskał w pracowni rzeźby prof. Jerzego Jarnuszkiewicza w 1983 roku. W latach 1991/92 był stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki. Od 1992 roku w Galerii Muzeum Tatrzańskiego przy Dworze Tetmajerów w Łopusznej jest eksponowana stała wystawa jego dzieł. W 1994 roku otrzymał nagrodę im. Św. Brata Alberta w dziedzinie malarstwa sakralnego.
Uprawia malarstwo, rysunek, rzeźbę.
Kontakt:
Adres: 34-431 Ostrowsko, ul. Stefani Bryjewskiej 5
Kontakt: tel. kom: +48 697 70 09 69


Czynne: po uzgodnieniu telefonicznym