Obraz przedstawiający

Dominującym elementem sylwetki tego kościoła jest wysoka wieża zwieńczona charakterystycznym attyka w formie jaskółczego ogona, pod którą przebiega dookoła drewniana galeryjka obserwacyjna zwana hurdycją czyli czatownią.


Jednokalenicowy stromy dach kryty jest gontem a proporcje wysokiej nawy nawiązują do gotyku. Wystrój wnętrza jest głównie późnobarokowy i rokokowy. W ołtarzu głównym znajduje się obraz z XVIII wieku przedstawiający św. Marcina klęczącego przed ukazującym mu się na górze Chrystusem. Współczesna polichromia na ścianie północnej wyobraża przekaz o św. Marcinie, który jako Rzymianin, odcina mieczem pół płaszcza by przekazać go żebrakowi.