Obraz przedstawiający

Kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej wybudowany został w roku 1748 na miejscu wcześniejszego drewnianego kościoła. Okazała budowla o wyjątkowo czystej formie architektonicznej ozdobiona jest pięknie zwieńczoną wieżą z falistą linią gzymsu i cebulastym hełmem.


Wyposażenie wnętrza kościoła jest głównie rokokowe. W ołtarzu głównym, w otoczeniu posągów św. Barbary i św. Apolonii przedstawione jest na XVIII wiecznym obrazie męczeństwo św. Katarzyny. Konfesjonał z roku 1744 ozdobiony jest ludowymi ornamentami zaś klasycystyczna ambona posiada wizerunek siewcy w stroju spiskim.