Plakat - XIV EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH - treść w artykule

Sportowy Turniej Miast i Gmin (STMiG) jest datującą się od 1995 roku polską wersją Światowego Dnia Sportu (Challenge Day) organizowanego w ostatnią środę maja przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Sportu dla Wszystkich TAFISA (The Association For International Sport for All). Jest to ogólnopolska doroczna impreza sportowo-rekreacyjna, przeprowadzana przy finansowym wsparciu Urzędów i Ministerstw właściwych do spraw Sportu Powszechnego. Głównym organizatorem Sportowego Turnieju Miast i Gmin od 1998 roku jest Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich (KFSdW). Do 2008 roku były to imprezy jednodniowe, które od 2009 roku zostały przez KFSdW w porozumieniu ze stowarzyszeniem TAFISA rozszerzone do Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich (ETS). Tradycyjnie Sportowy Turniej Miast i Gmin był do 2008 roku organizowany w ostatnią środę maja, a od 2009 roku przez tydzień od 26 maja do 1 czerwca (od Dnia Matki do Dnia Dziecka). W bieżącym roku, tak jak w dwóch ubiegłych latach, tradycyjny majowy termin przeprowadzenia imprezy został przesunięty na jesień w związku z epidemią COVID-19.

Głównym celem imprezy jest aktywizacja ruchowa jak największej liczby naszych obywateli, szczególnie tych, którzy nie uprawiają sportu, nie ćwiczą codziennie, nie prowadzą aktywnego fizycznie trybu życia. „Sport dla wszystkich – zdrowie dla każdego” to hasło przewodnie tegorocznej edycji Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich – Sportowego Turnieju Miast i Gmin. Celem organizatorów jest wzmożenie motywacji osób dorosłych, seniorów, młodzieży i dzieci, zarówno pełnosprawnych jak i z niepełnosprawnościami do wyjścia z domu i integracji rodzin i społeczności lokalnych wokół wydarzeń sportowo-rekreacyjnych. Centralna Komisja Turniejowa wyraża serdeczne podziękowanie władzom samorządowym i wszystkim mieszkańcom miast i gmin uczestniczącym w dotychczasowych edycjach Turnieju. Szczególnie słowa uznania kierujemy pod adresem bezpośrednich organizatorów imprez: działaczy stowarzyszeń kultury fizycznej, pracowników samorządowych, dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli, trenerów, prezesów klubów sportowych, wolontariuszy. Bez ich zaangażowania i pracy osiągnięcie tego imponującego wyniku nie byłoby możliwe. Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich zwraca się ponownie do samorządów terytorialnych o wykorzystanie wielorakiego wymiaru społecznego tej imprezy do promowania na niwie sportu postaw obywatelskich i proeuropejskich. Zwracamy się z apelem o przygotowanie bogatego programu sportowego, turystycznego i rekreacyjnego. Proponujemy zorganizowanie „Dni Rekreacji i Sportu Powszechnego” w przedszkolach, szkołach, uczelniach, jednostkach wojskowych, jednostkach ochotniczych straży pożarnych, w drużynach harcerskich. Gdy kierownictwa firm, zakładów pracy i urzędów stworzą warunki dla swojej załogi do aktywności ruchowej – osiągniemy zakładany cel.

Szczegółowe informacje: http://federacja.com.pl/