Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

ESP

Adres elektronicznej skrzynki podawczej:

/78cwtf8o9i/SkrytkaESP

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (pon. 07:00-15:30, wt.-czw. 7:00-15:00, pt 07:00-14:30) do Sekretariatu instytucji mieszczącego się w pokoju nr 208 przy ul. Bulwarowej 9 w Nowym Targu na następujących nośnikach danych:
  1. Pamięć masowa USB 1.1 lub nowszy
  2. Płyta CD-RW DVD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  1. DOC, DOCX, RTF
  2. XLS, XLSX
  3. CSV
  4. TXT
  5. GIF, TIF, BMP, JPG, PNG,
  6. PDF
  7. ZIP, 7Z,
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 100MB.
 4. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

(ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych artykuł 3 punkt 1 podpunkt 4)