Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Pełnomocnik Wójta ds. informacji niejawnych

Funkcje Pełnomocnika Wójta ds.Ochrony Informacji Niejawnych pełni: mgr Nina Warpecha.

tel: 18 2632 221

Pełnomocnik Wójta ds. Ochrony Informacji Niejawnych wykonuje zadania z zakresu realizacji ustawy o ochronie informacji niejawnych i innych aktów prawnych w tym zakresie tj. związane z ochroną tajemnicy państwowej i służbowej, a w szczególności:

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych,

2) ochrona systemów i sieci informatycznych,

3) zapewnienie ochrony fizycznej urzędu,

4) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,

5) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,

6) opracowanie planu ochrony urzędu i nadzorowanie jego realizacji,

7) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Pełnomocnik Wójta ds. Ochrony Informacji Niejawnych przy znakowaniu spraw posługuje się symbolem „IN”.