Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Regulamin Urzędu Gminy


Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Nowy Targ


Regulamin Organizacyjny określa:
  • Zakres działania i zadania Urzędu Gminy Nowy Targ,
  • Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu,
  • Zakres działania kierownictwa oraz poszczególnych wydziałów, referatów, zespołów i stanowisk pracy w Urzędzie.

Pobierz SCHEMAT ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY NOWY TARG.pdf - 158.59 KB