Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Radca Prawny

Funkcję Radcy Prawnego pełni: mgr Nina Warpecha

tel: 18 2632 221

Do zadań radcy prawnego należy świadczenie pomocy prawnej na rzecz Urzędu Gminy, Rady Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych, a to:

  1. informowanie o obowiązujących przepisach prawa,
  2. prowadzenie spraw przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym oraz organami administracji publicznej,
  3. udzielanie ustnych porad prawnych,
  4. sporządzanie opinii prawnych w sprawach budzących wątpliwości prawne,
  5. sprawdzanie pod względem formalno-prawnym projektów umów , porozumień, zarządzeń Wójta,
  6. opiniowanie pod względem formalno-prawnym  projektów uchwał,
  7. uczestnictwo w sesjach Rady Gminy, a w uzasadnionych przypadkach w posiedzeniach Komisji Rady Gminy.

Radca Prawny przy znakowaniu spraw posługuje się symbolem „RP".