Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (OZE)

PROJEKT ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

16 listopada 2021

PV - kolejność montażu instalacji

Dotyczy projektu nr RPMP.04.01.01-12-1075/17 pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Firma FLEXIPOWER GROUP SP. Z. O. O. SP. K. – Wykonawca montażu instalacji fotowoltaicznej przedstawiła kolejność wykonywanych instalacji PV na terenie Gminy Nowy Targ, który przedstawia się następująco:1.    Gronków2.    Waksmund3.    Łopuszna4.    Klikuszowa5.    Ludźmierz6.    Krempachy7.    Nowa Biała8.    Harklowa9.    Pyzówka10.    Ostrowsko11.    Dębno12.    Szlembark13.    Długopole14.    Lasek/Trute15.    Rogoźnik16.&

2 grudnia 2020

Podpisanie umowy na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy...

Dofinansowanie w ramach:  REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia Projekt nr RPMP.04.01.01-12-1075/17 Umowy z firmą „Krzaczek”  na dostawę i montaż  kotłów na pellet oraz z firmą „FLEXIPOWER GROUP SP. Z O.O SP. K.” na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, kolektorów słonecznych PODPISANE ! Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie: 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych, Gmina Nowy Targ podpisała w dniu 26.11.2020 r.  pierwszą umowę, trzy kolejne podpisano 30.11.2020 r. Dostawa i montaż kotłów na biomasę do ogrzewa

14 lutego 2020

Weryfikacja możliwości technicznych w zakresie montażu instalacji OZE

Informujemy, że na terenie Gminy Nowy Targ rozpoczął się proces wykonywania inwentaryzacji oraz weryfikacji możliwości prawnych i technicznych montażu paneli fotowoltaicznych w domach zgłoszonych do projektu pn.” Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia” realizowanego w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Audytorzy będą również weryfikować zużycie prądu oraz dopasowywać moce urządzeń. Prosimy o udostępnienie budynku oraz dokumentacji technicznej. Audytorzy winni posiadać przy sobie upoważnienie wydane przez Wójta Gminy Nowy Targ. Każdy z mieszkańców, w przypadku wątpliwości, proszony jest o telefon pod wskazany poniżej numer, celem zweryfikowania danych osoby dokonującej wizji lokalnej. Informacje na w/w temat można uzyskać w Urzędzie Gminy Nowy Targ, pok. nr. 111 oraz pod numerem telefonu 18

21 sierpnia 2019

Dofinansowanie do kolektorów słonecznych, pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych.

Wójt Gminy Nowy Targ ogłasza dodatkowy nabór uczestnictwa w Projekcie montażu Odnawialnych Źródeł Energii. Przedmiotem projektu jest montaż w 2020 roku odnawialnych źródeł energii (OZE) w postaci instalacji: kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła i kotłów C.O. na pellet. Termin składania ankiet do dnia: 30.08.2019 r. Informacje na w/w temat można uzyskać w Urzędzie Gminy Nowy Targ, pok. nr. 111 oraz pod numerem telefonu 18 26 322 18. Wójt Gminy Nowy TargJan Smarduch

28 czerwca 2019

Pomoc de minimis

Pomoc de minimis - publiczne wsparcie firmy, nie naruszając przy tym zasad konkurencji. W ramach jednego podmiotu wartość pomocy de minimis może sięgnąć 200 tys. euro. Może one przybrać postać szkoleń, inwestycji, ale także w formie zwolnień podatkowych czy umorzenia odsetek ZUS i innych. Pomoc de minimis reguluje Rozporządzenie Komisji Europejskiej 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r., w którym zostało zapisane, że państwo może udzielić pomocy jednemu podmiotowi gospodarczemu w ciągu 3 lat, na poziomie 200 tys. EUR brutto. Dla firm z sektora drogowego transportu towarów maksymalna kwota dofinansowania ograniczona została do 100 tys. EUR. Jeżeli w nieruchomości, która bierze udział w projekcie OZE prowadzona jest działalność gospodarcza, Uczestnik projektu zobowiązany jest dostarczyć wraz z umową załączone “Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis”.

6 czerwca 2019

Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze...

Projekt nr RPMP.04.01.01-12-1075/17 Cel projektu Przedmiotem projektu jest montaż odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych na terenie powiatu chrzanowskiego, brzeskiego oraz nowotarskiego. Projekt jest  realizowany w Partnerstwie 10 Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia. W ramach projektu zainstalowane zostaną kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, powietrzne pompy ciepła do c.w.u. oraz ekologiczne kotły na biomasę. Łączna moc zainstalowana z odnawialnych źródeł energii osiągnięta w wyniku realizacji projektu wynosi: 15,98 MW. Okres realizacji projektu: od 01.06.2018-31.12.2020 Wartość projektu ogółem:                             52 678 506,37 złWydatki kwalifikowane:            &nbs

16 maja 2019

Spotkanie Uczestników Projektu pn. ” Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ,...

Wójt Gminy Nowy Targ zaprasza uczestników projektu do wzięcia udziału w spotkaniu dotyczącym montażu kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz wymiany pieców C.O. Harmonogram spotkania: Prezentacja projektu. Planowany harmonogram realizacji głównych działań. Prezentacja umowy. Panel dyskusyjny. Terminy oraz miejsca spotkań: 27 maja 2019 r. o godz. 16.00 – Remiza OSP Lasek 27 maja 2019 r. o godz. 18.00 – Remiza OSP Ludźmierz 28 maja 2019 r. o godz. 16.00 – Szkoła Podstawowa Waksmund 28 maja 2019 r. o godz. 18.00 – GOK Łopuszna W załączeniu umowa z uczestnikiem projektu oraz tabela z szacowanym wkładem własnym mieszkańca. PROJEKT ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Projekty Unijne