PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informuje, że w dniu 22 grudnia 2022 roku zostanie wznowiony ruch pociągów na liniach kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka i linii nr 99 Chabówka - Zakopane po długotrwałych trwających od 1 września 2022 roku całodobowych zamknięciach torowych. Wobec tego apeluje do wszystkich użytkowników przejazdów kolejowo - drogowych, którzy przy braku ruchu pociągów pokonywali je ze zmniejszoną czujnością o zachowanie szczególnej ostrożności przy przekraczaniu przedmiotowych przejazdów.