Uprzejmie informujemy, iż Gmina Nowy Targ  rozpoczyna kolejny etap dystrybucji węgla dla naszych mieszkańców w roku 2023. Obecnie, w pierwszej kolejności załatwiane będą wnioski, złożone przez mieszkańców w roku 2022, które nie uzyskały pokrycia w otrzymanej przez Gminę Nowy Targ ilości węgla.

Oczekujemy na transporty węgla z polskich kopalni. W celu ułatwienia odbioru węgla przez Naszych Mieszkańców nawiązana została współpraca ze składami opałowymi z terenu Gminy, które będą prowadzić proces dystrybucji węgla.

Koszt transportu węgla ze składu opałowego do gospodarstwa domowego należy do Odbierającego.

Cena węgla wynosi 1900 zł  brutto za tonę.

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Gminy Nowy Targ

nr 02 1020 2892 0000 5502 0795 9606 przelewem

lub w kasie Banku PKO PB w Nowym Targu ul. Rynek 29/3  

TYTUŁEMzakup węgla (obowiązkowo proszę podać imię i nazwisko osoby, która złożyła wniosek), zgodnie z informacjami udzielonymi przez pracowników Urzędu.

KWOTA DO WPŁATY:  w zależności od ilości wpisanych ton w złożonym wniosku, tzn.:

- 1,5 tony = 2 850 zł,

- 1 tona = 1 900 zł,

- 0,5 tony = 950 zł

Bardzo prosimy wszystkich mieszkańców, którzy złożyli stosowne wnioski o cierpliwość i oczekiwanie na kontakt telefoniczny ze strony pracowników Urzędu Gminy Nowy Targ, w celu ustalenia szczegółów płatności i odbioru. Pracownicy będą kontaktować się według  kolejności złożonych wniosków.

Prosimy również o odbieranie telefonów, gdyż brak kontaktu wydłuża drogę sprzedaży i znacznie utrudnia możliwość szybkiego dostarczenia węgla do Mieszkańców.