Wójt Gminy Nowy Targ informuje, że w terminie od 01.02.2023 r. do 28.02.2023 r. odbędą się konsultacje społeczne w przedmiocie zmiany statusu miejscowości Trute – przysiółka wsi Lasek, na samodzielną wieś Trute.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach, uprawnionych do oddania głosu, mieszkańców miejscowości Lasek, Lasek Trute, Pyzówka oraz Morawczyna.

Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych są wyłącznie mieszkańcy miejscowości Lasek, Lasek Trute, Morawczyna i Pyzówka, którzy nabyli czynne prawo wyborcze najpóźniej w dniu wydania Zarządzenia Wójta Gminy Nowy Targ Nr 0050.17.2023 r. z dnia 24 stycznia 2023 r.  w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Lasek, Lasek Trute, Morawczyna oraz  Pyzówka w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości Trute, przysiółek wsi Lasek na Trute, wieś (na podstawie § 2 ust. 3 Uchwały Rady Gminy Nowy Targ Nr XVIII/174/2012 z dnia 18 września 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych).

Oddać swój głos można:

  1.  za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie internetowej Urzędu Gminy,
  2. w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 Nowy Targ,
  3.  w przygotowanych do tego celu lokalach w godzinach 8.00 – 15.00:
  • w budynku remizy OSP w Lasku Trute – Trute 71A dnia 5 lutego 2023 r. (niedziela),
  • w budynku szkoły podstawowej w Lasku – Lasek 69 dnia 12 lutego 2023 r. (niedziela),
  • w budynku szkoły podstawowej w Morawczynie – Morawczyna 66 dnia 19 lutego 2023 r. (niedziela),
  • w budynku szkoły podstawowej w Pyzówce – ul. Władysława Orkana 4, Pyzówka dnia 26 lutego 2023 r. (niedziela).

Kliknij w poniższy link, aby:

  1. zapoznać się z Zarządzeniem Wójta Gminy Nowy Targ Nr 0050.17.2023 r. z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Lasek, Lasek Trute, Morawczyna oraz  Pyzówka w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości Trute, przysiółek wsi Lasek na Trute, wieś,
  2. pobrać formularz konsultacyjny Pobierz
  3. oddać głos on-line. https://tiny.pl/wl8jm