Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, zobowiązani są do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Oświadczenie powinno być podpisane przez właściciela punktu.

W oświadczeniu należy podać wartość brutto sprzedanych napojów alkoholowych o zawartości:

    do 4,5% alkoholu oraz piwa

    powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa

    powyżej 18% alkoholu.

Wysokość opłat:

Wartość sprzedanych przez przedsiębiorcę alkoholi stanowi podstawę do naliczenia opłaty za korzystanie z zezwolenia. Opłata za zezwolenie wynosi:

    525 zł – jeśli wartość sprzedaży piwa i napojów o zawartości do 4,5% alkoholu nie przekroczyła w ubiegłym roku 37 500 zł

    525 zł – jeśli wartość sprzedaży napojów o zawartości od 4,5 do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) nie przekroczyła w ubiegłym roku 37 500 zł

    2100 zł – jeśli wartość sprzedaży napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu nie przekroczyła w ubiegłym roku 77 000 zł

lub

    1,4% ogólnej wartości sprzedaży piwa i napojów o zawartości do 4,5% alkoholu – jeśli wartość ich sprzedaży przekroczyła w ubiegłym roku kwoty 37 500 zł

    1,4% ogólnej wartości sprzedaży napojów o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) jeśli wartość ich sprzedaży przekroczyła w ubiegłym roku kwoty 37 500 zł

    2,7% ogólnej wartości sprzedaży piwa i napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu – jeśli wartość ich sprzedaży przekroczyła w ubiegłym roku kwoty 77 000 zł.

Opłatę za korzystanie z zezwolenia wpłać

    jednorazowo, do 31 stycznia danego roku

    w trzech równych ratach w terminach: do 31 stycznia, 31 maja, 30 września.

Uwaga! Jeśli 31 stycznia wypada w dzień wolny od pracy, to nie obowiązuje zasada przesunięcia terminu na pierwszy dzień roboczy

Jeśli nie złożysz oświadczenia do 31 stycznia, twoje zezwolenie wygaśnie po upływie kolejnych 30 dni. Aby zezwolenie nie wygasło, musisz w trakcie tych 30 dni złożyć oświadczenie wraz z opłatą za korzystanie z zezwolenia. Musisz jednak zapłacić dodatkową opłatę – jej wysokość to 30% rocznej „podstawowej” opłaty za korzystanie z zezwolenia.