Urząd Gminy Nowy Targ informuje, że w związku ze zmianą banku obsługującego Urząd Gminy, od dnia 1 stycznia 2023 r. uległy zmianie indywidualne numery rachunków bankowych, na które należy wpłacać  opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2023.

Rachunki z nowymi kontami bankowymi będą do odbioru u Sołtysów poszczególnych miejscowości w wyznaczonych wcześniej terminach.

Jednocześnie przypominamy, że opłatę za gospodarowanie odpadami za miesiąc styczeń należy wpłacać do dnia 10 lutego 2023 r., z tego względu prosimy o nie dokonywanie wpłat na stare rachunki bankowe