W dniu 8 grudnia 2023 r. w Dworze Tetmajerów w Łopusznej miało miejsce rozstrzygnięcie II Gminnego Konkursu Literackiego pt. W rodzinnym kręgu Tetmajerów. Celem wspomnianego  konkursu było zachęcanie   utalentowanych uczniów do pisania oraz prezentowania własnych umiejętności literackich, propagowanie wiedzy o życiu i twórczości Kazimierza oraz Włodzimierza Tetmajerów, budzenie zainteresowania historią
i kulturą swojego regionu.
W tym roku konkurs miał szczególne znaczenie ze względu na to, iż Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2023 Rokiem Włodzimierza Przerwy-Tetmajera - malarza, grafika, poety, prozaika, dramaturga, scenografa, publicysty, działacza politycznego aktywnie zaangażowanego w walkę  o niepodległość Polski, człowieka o ogromnej odwadze i sile charakteru.
Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych z gminy Nowy Targ. Został rozstrzygnięty w następujących kategoriach:
I. Kategoria klas IV-VI (opowiadanie)
Napisz opowiadanie, dla którego punktem wyjścia uczynisz obraz „Spotkanie” Włodzimierza Tetmajera znajdujący się w Muzeum Okręgowym
w Rzeszowie.
(https://www.muzeum.rzeszow.pl/pl/2020/04/06/spotka...).
II. Kategoria klas VII – VIII (wywiad)
Jesteś dziennikarzem tygodnika” Nasze Podhale”. Przeprowadź wywiad z Włodzimierzem Tetmajerem. W swej pracy wykaż się znajomością
biografii artysty.
III. Kategoria klas IV – VIII (wiersz)
Inspirując się poezją Kazimierza Przerwy – Tetmajera związaną z Tatrami, napisz wiersz opiewający piękno górskiej przyrody.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie było napisanie własnej, samodzielnej pracy, która nie była wcześniej nagradzana i publikowana w innych konkursach. Mając na uwadze takie kryteria jak zgodność z tematem, oryginalność i pomysłowość, bogactwo języka, poprawność stylistyczną, ortograficzną i interpunkcyjną, jury  przyznało następujące miejsca:
Kategoria I- opowiadanie (kl. IV – VI)
I miejsce - Michał Miśkiewicz ze Szkoły Podstawowej im. prof. A. Waksmundzkiego
w Ostrowsku
Kategoria II – wywiad (kl. VII – VIII)
I miejsce – Aleksandra Kopeć ze Szkoły Podstawowej w Harklowej
II miejsce – Katarzyna Parzygnat ze Szkoły Podstawowej w Obidowej
Kategoria III – wiersz (kl. IV – VIII)
I miejsce – Paulina Sral ze Szkoły Podstawowej w Nowej Białej
I miejsce (ex aequo) – Łucja Maciaszek ze Szkoły Podstawowej im. K. Przerwy – Tetmajera
w Łopusznej
II miejsce – Katarzyna Sołtys ze Szkoły Podstawowej w Nowej Białej
III miejsce – Michał Zubek ze Szkoły Podstawowej im. Jana Kantego w Ludźmierzu
III miejsce (ex aequo) – Gabriela Skalany ze Szkoły Podstawowej w Harklowej
wyróżnienie: Maja Szewczyk ze Szkoły Podstawowej im. K. Przerwy – Tetmajera w Łopusznej
Nagrody uczestnikom konkursu wręczyła Dyrektor Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół Gminy Nowy Targ – Pani Jadwiga Batkiewicz.
Swą obecnością zaszczycił nas także Pan Andrzej Skupień – zastępca dyrektora Muzeum Tatrzańskiego.
Podczas uroczystości odtworzono fragm. filmu „Gospodarz. Włodzimierz Tetmajer znany
i nieznany”. Pan Grzegorz Kamoń- przewodnik opiekujący sięDworem Tetmajerów, przybliżył związki braci – Kazimierza i Włodzimierza Tetmajerów
-z Podhalem, a szczególnie z trzema miejscowościami z naszej gminy, czyli Harklową, Ludźmierzem i Łopuszną. Przybyli do dworu goście
mogli również wysłuchać, wykonanych przez uczennice naszej szkoły, pieśni patriotycznych, które nawiązywały swą treścią i tematyką do
działalności Włodzimierza Przerwy – Tetmajera będącego wielkim orędownikiem odrodzenia się niepodległej Polski.
Uczestnicy uroczystości wysłuchali też nagrodzonych prac, które stały na bardzo wysokim poziomie merytorycznym oraz artystycznym.

Wszystkim  zwycięzcom oraz uczestnikom  gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.