W dniu 15.12.2023r. odbyło się w Klikuszowej uroczyste przekazanie zakupionego samochodu pożarniczego MAN TGM 13.280 zakupionego
na wyposażenie jednostki OSP w Klikuszowej. Samochód kosztowała 680 000,00 zł. Na zakup samochodu pozyskano środki finansowe z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 150 000,00 zł, z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 75 000 zł, a pozostałą kwotę dołożył Urząd Gminy w Nowym Targu w wysokości 455 000,00 zł.

     Aktu przekazania samochodu strażakom OSP Klikuszowa dokonał z-ca Wójta Gminy Nowy Targ, a jednocześnie Wiceprezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Nowym Targu dh Wiesław Parzygnat, a odebrali strażacy w osobach: Prezes OSP Klikuszowa- dh Janusz Truty wraz
z Naczelnikiem OSP- dh Piotrem Mrożkiem.