W związku z rozpoczynającym się okresem wiosennym, a jednocześnie początkiem okresu akcji bezpośredniej oraz obserwowanym corocznie w tym czasie nagminnym wypalaniem traw Wójt Gminy Nowy Targ przypomina, że wypalanie traw, łąk i nieużytków jest nie tylko bardzo niebezpieczne, ale również zabronione prawem - regulują to przepisy m.in. ustawy o ochronie przyrody, ustawy o lasach, kodeksu karnego, kodeksu wykroczeń, czy ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Las płonie szybko, a jego odnowienie wymaga pracy wielu pokoleń.

stop pożarom traw grafika promocyjna