godło i flaga Polski

Projekty realizowane przez Gminę Nowy Targ dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach realizacji „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” w 2023 roku:

  • „Świetlica integracyjna” – 30 000 zł
  • „Edukacja przedszkolna” -20 000 zł
  • „Dofinansowanie kosztów kształcenia uczennicy pochodzenia romskiego” – 3 240 zł
  • „Rehabilitacja ruchowa w wodzie niepełnosprawnego dziecka pochodzenia romskiego” – 3 840 zł
  • „Wsparcie procesu edukacji uczennicy” – 14 000 zł

Dotacja obejmuje dofinansowanie działalności świetlicy integracyjnej w Ostrowsku, w tym dofinansowanie zatrudnienia nauczyciela i 2 opiekunów.

Dotacja obejmuje dofinansowanie czesnego w niepublicznych przedszkolach oraz zakup materiałów szkolnych i dydaktycznych dla 5 dzieci romskich.