W dniach od 23 do 28 kwietnia 2023 r. grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej w Szlembarku wraz z opiekunami przebywała w Zakladnej Skole w Barilović  w Chorwacji w związku z realizacją projektu  ,, Math 4 you & 4 Me” z Programu Erasmus +. Był to czwarty wyjazd w ramach projektu, który był jednocześnie podsumowaniem wszystkich działań. W trakcie pobytu w szkole w  Barilović wszyscy uczniowie prezentowali dotychczasowe działania w formie ciekawych lapbooków, prezentacji multimedialnych i filmowych.  Wypowiadali się w języku angielskim o korzyściach jakie dało im uczestnictwo w projekcie. Wspólnie z uczniami z Chorwacji i Republiki Czeskiej tworzyli ozdobny mural na ścianie w szkole oraz wykonywali integracyjne tańce i piosenki.  Nie zabrakło ciekawych wycieczek do Narodowego Parku  KRKA, Sibeniku, do Akwarium oraz  warsztatów laboratoryjnych na Uniwersytecie w Karlowacu. Uczniowie ze Szlembarku w trakcie podróży do Chorwacji i z powrotem do Polski zwiedzili Wiedeń oraz miasto Siofok nad Balatonem. Projekt , który trwał od 1 listopada 2021 r. do 30 kwietnia 2023 r. pozwolił uczniom rozwinąć kompetencje matematyczne i językowe oraz umożliwił nawiązanie kontaktów międzynarodowych. 

Zdjęcie nr 1- pobyt na Balatonem- Węgry

Zdjęcie nr 2- prezentacja lapbooków- Chorwacja

Zdjęcie nr 3 - wizyta w uniwersytecie w Karlovacu- Chorwacja

Zdjęcie nr 4- wycieczka do narodowego Parku KRKA-Chorwacja