Wójt Gminy Nowy Targ informuje o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały „w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Targ”.     

     Celem konsultacji społecznych jest zapoznanie się mieszkańców gminy Nowy Targ z projektem proponowanych zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Targ, dokonanie weryfikacji przyjętych rozwiązań oraz przedstawienie uwag, postulatów i propozycji. 

     Konsultacje będą przeprowadzane w dniach od 22 maja 2023 r. do
5 czerwca 2023 r.
poprzez udostępnienie projektu Regulaminu:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej;
  • na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowy Targ www.ugnowytarg.pl;
  • w siedzibie Urzędu Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ,
    pok. 102, w godz. 7.00 -15.30 (poniedziałek), w godz. 7.00 – 15.00 (wtorek –czwartek), w godz. 7.00 – 14.30 (piątek).

     Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały „w sprawie w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Targ” można zgłaszać:

  • w formie pisemnej, na adres Urzędu Gminy Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9,
    34-400 Nowy Targ,
  •  za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres odpady@ugnowytarg.pl,
  • za pośrednictwem faxu, nr 18 26 62 152,

z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag do dokumentu.  

 Zapraszamy mieszkańców gminy Nowy Targ do udziału w konsultacjach.