Piknik Rodzinny w Morawczynie organizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Morawczyny w dniu 13.07.2023r.
Piękna pogoda, mnóstwo atrakcji i smaczny poczęstunek, tak w skrócie można podsumować
Piknik Rodzinny pod hasłem „Żyjmy Bezpieczniej” zorganizowany przez Koło Gospodyń
Wiejskich „Szarotka” z Morawczyny w ramach uzyskania dofinansowania z Ministerstwa
Sprawiedliwości przez Gminę Nowy Targ dotyczącego powierzenia zadań z Funduszu
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w
zakresie Przeciwdziałania Przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów
publicznych na 2023r. Piknik Rodzinny zorganizowany był we współpracy z Zarządem OSP w
Morawczynie oraz z udziałem przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu
Przez całą niedzielę 13 sierpnia 2023r. plac przy Szkole Podstawowej w Morawczynie
przeżywał prawdziwe oblężenie. Kolumna zaparkowanych aut rozciągnięta była wzdłuż drogi
wiejskiej i na znajdującym się w pobliżu parkingu przykościelnym. Dla tak licznej publiczności
KGW z Morawczyny przygotowało bogaty i urozmaicony program oraz liczne przekąski, dania
ciepłe kuchni regionalnej i napitki z ziół i owoców, które swoim wyglądem i niepowtarzalnym
smakiem zachęcały do spróbowania. Strażacy OSP dodatkowo serwowali kiełbaski z grilla dla
licznie przybyłych gości. W czasie pikniku wykorzystany został zakupiony w ramach
dofinansowania sprzęt – 20 litrowy warnik na gorącą wodę, automatyczny ekspres do kawy
oraz maszynka do popcornu. Ta ostatnia, chociaż niewielka podobnie jak maszynka do waty
cukrowej cieszyły się bardzo dużym uznaniem najmłodszych- kolejka po popcorn i watę cukrową nie miała końca!

Na piknik przybyli przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu, którzy przygotowali
i przeprowadzili prelekcję na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz oszustwach, których
ofiarami bywają zarówno dzieci, jak również osoby dorosłe i w podeszłym wieku. Dodatkowo swoją
cenną wiedzą o bezpieczeństwie w ruchu drogowym podzielił się jeden z honorowych gości Pan
Stanisław Żółtek – radny powiatu nowotarskiego oraz kierownik Ośrodka Szkolenia Kierowców. Swoją
obecnością zaszczycił nas również Pan Wiesław Parzygnat- Zastępca Wójta Gminy Nowy Targ. Po
wygłoszonych prelekcjach odbył się quiz na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla dzieci
młodszych oraz konkurs wiedzy o cyberbezpieczeństwie dla dzieci starszych oraz młodzieży do lat 16.
Najlepsi otrzymali pamiątkowe dyplomy, a wszystkim uczestnikom gospodynie wręczyły
przygotowane nagrody oraz słodycze. Dużą popularnością cieszyły się zamówione dmuchańce ze
ścianką wspinaczkową oraz zjeżdżalnią - większy dla odważnych i starszych, a mniejszy dla młodszych
dzieci. Nad bezpieczeństwem rozbrykanych amatorów ścianki czuwał jej właściciel. W przerwie
pomiędzy aktywnością ruchową dzieci miały możliwość wzięcia udziału w grach planszowych o
tematyce bezpieczeństwa, a objaśnień zasad do gier udzielały wyznaczone Gospodynie. Tuż obok
instruktaż oraz pokaz pierwszej pomocy przeprowadzali Strażacy OSP z Morawczyny. Zaprezentowali
dla wszystkich scenkę sytuacyjną, w której jedną z ról – osobę nieprzytomną zagrała emerytowana
pielęgniarka – członkini KGW Morawczyna. Sposób postępowania z osobą nieprzytomną oraz użycie
defibrylatora omawiał szczegółowo podczas pokazu naczelnik OSP. Następnie udzielanie pierwszej
pomocy na fantomie oraz działanie sprzętu ratującego życie testowali chętni uczestnicy Pikniku.
Podczas Wydarzenia przybyłe na Piknik dzieci i młodzież mieli możliwość zapisania się do dziecięcej
i młodzieżowej drużyny OSP Morawczyna. Dzięki tej inicjatywie w Morawczynie zostaną utworzone
Młodzieżowa oraz Dziecięca Drużyna OSP. Dzieci mogły też aktywnie uczestniczyć w konkursach i
grach sprawnościowych. Wzięły w nich udział całe rodziny- a mianowicie mama, tata i dziecko –
eliminacje były bardzo emocjonujące i przyniosły zarówno uczestnikom jak i obserwatorom wiele
radości. W przerwach uczestnicy mieli możliwość posłuchania występów młodzieżowej kapeli
góralskiej, która grą i śpiewem umilała czas.

W czasie imprezy strażacy OSP prezentowali dzieciom wnętrze samochodu strażackiego, a jego
wyposażenie wzbudzało duże zainteresowanie. 
KGW „Szarotka” dziękuje wszystkim partnerom, bez których impreza nie odbyłaby się w takim kształcie i z takim rozmachem.