Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2023/2024

4 września w Szkole Podstawowej w Szlembarku miała miejsce Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2023/2024.

Wśród gości, którzy wzięli udział w inauguracji znaleźli się: Jan Smarduch - Wójt Gminy Nowy Targ, Jadwiga Batkiewicz - Dyrektor ZEAS, Agnieszka Łatka - Główny Księgowy ZEAS, Aniela Kasiniak - przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Krakowie, dyrektorzy szkół Gminy Nowy Targ, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Szlembarku.

Po wprowadzeniu pocztu flagowego i odśpiewaniu hymnu państwowego, głos kolejno zabrali: Jadwiga Wojtaszek - dyrektor szkoły, Jan Smarduch- Wójt Gminy Nowy Targ oraz Aniela Kasiniak. przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Uczniowie zaprezentowali krótki program artystyczny, w którym nie zabrakło informacji
o rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Po obejrzeniu montażu słowno-muzycznego z okazji 84-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej, szkoła zaprezentowała film podsumowujący dwa projekty z programu Erasmus+ "Math4U&4me" i "STEP to the Future" oraz bajkę "Czerwony Kapturek na wesoło w j. angielskim. Na koniec wszyscy zaproszeni goście obejrzeli piękny taniec hiszpański
w wykonaniu uczennic z klas IV-V.