Gmina Nowy Targ w okresie od 5 do 28 lutego 2024 r. realizuje gminny projekt nauki jazdy na nartach zjazdowych pn. „Jeździmy z głową”.
Celem projektu jest zagospodarowanie czasu wolnego dzieci w okresie ferii zimowych, w tym szczególnie zdobycie umiejętności jazdy na nartach, zachęcenie dzieci do aktywnych form spędzania wolnego czasu, upowszechnianie kultury fizycznej oraz wykształcenie postaw proekologicznych.
Adresatami projektu są uczniowie klas od I do III szkół podstawowych naszej Gminy nie posiadający umiejętności jazdy na nartach.
Uczniowie uczą się jazdy na nartach zjazdowych pod fachowym okiem instruktorów na wyciągu narciarskim „ZADZIAŁ” w Nowym Targu.
W ramach projektu uczestnicy mają zapewniony transport, opiekę instruktora oraz sprzęt. W zajęciach uczestniczy 96 uczniów
Szkół Podstawowych Gminy Nowy Targ, którzy skorzystają z 16 godzin lekcyjnych nauki jazdy na nartach zjazdowych.
Całkowity koszt finansowy realizacji projektu wyniesie 75 684,00 zł,