W dniu 06.02.2024 odbyło się szkolenie pod nazwą 

„Funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno-pomocowych po zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Dokumentacja, wykładnia i stosowanie prawa przez członków ZI i grup D-P.”

Szkolenie zostało przeprowadzone przez dr. Marek Mudant (specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Certyfikat Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie)