21 marca w Światowy Dzień Poezji w Gminnej Bibliotece Publicznej w Waksmundzie odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników II Otwartego Gminnego Konkursu Poetyckiego „Poezją zauroczeni”.

Konkurs miał charakter otwarty i skierowany był zarówno do młodzieży, jak i dorosłych mieszkańców Gminy Nowy Targ. Celem konkursu było przede wszystkim budzenie wrażliwości poetyckiej oraz inspirowanie do aktywności twórczej. Poszukiwano także nowych talentów, pragnąc promocji lokalnych twórców. Ponadto organizatorzy chcieli wzbudzić zainteresowanie poezją wśród młodzieży i dorosłych oraz stworzyć autorom możliwości zaprezentowania swoich utworów. 

W kategorii młodzieżowej do konkursu przystąpiło 7 uczestników z Lasku i Obidowej. Z kolei w kategorii dorosłych swoje utwory zaprezentowało 7 autorów. Pochodzili oni z Harklowej, Krempach, Łopusznej, Ludźmierza i Rogoźnika.

Nadesłane utwory zostały ocenione przez Jury w składzie:

- prof. dr hab. Anna Mlekodaj

- Wanda Szado – Kudasik

- Krzysztof Kokot.

Po zapoznaniu się z 23 wierszami uczestników, Jury przyznało:

W kategorii dorosłych:

I miejsce – Maria Wnęk (Krempachy) wiersz „Mama”

II miejsce – Barbara Balicka (Ludźmierz) wiersz „Przyleciały szpaki”

Wyróżnienia:

-Maria Krzysztofek (Krempachy) wiersz „Pędzlem malowane”

-Witold Organa (Harklowa) wiersz „O miłości”

W kategorii młodzieżowej:

Wyróżnienia:

-Katarzyna Wójciak (Lasek)wiersz „Niewidzialna”

- Julia Hudoba (Lasek) wiersz „Rodzeństwo”

-Otylia Jaróg (Obidowa ) wiersz „Droga”

-Patrycja Krupa (Lasek) wiersz „Z wiatrem”

Po ogłoszeniu wyników Laureaci konkursu mieli okazję zaprezentować swoje wiersze, a następnie poeci: Wanda Szado-Kudasik i Krzysztof Kokot odczytali swoje utwory poetyckie.

Na zakończenie pani prof. Anna Mlekodaj podkreśliła, że istotą poezji jest zdolność do zachwycania czytelnika, sprawienia, że ten czuje się zauroczony tekstem poetyckim, który czyta. Odniosła się również do wiersza Laureatki „Przyleciały szpaki”, podkreślając w nim prostotę cieszenia się z życia.

Dziękujemy wszystkim biorącym udział w naszym konkursie, zaś laureatom serdecznie gratulujemy.


Jury i uczestnicy II Otwartego Gminnego Konkursu Poetyckiego Poezją zauroczeni