Stypendia i nagrody sportowe 2024 rok

W środę 20 marca 2024 r. w sali obrad Urzędu Gminy Nowy Targ odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów
i nagród sportowych dla wybitnie uzdolnionych sportowców, mieszkańców Gminy Nowy Targ lub zawodników klubów sportowych z terenu Gminy. Stypendia i nagrody wręczał z-ca Wójta Wiesław Parzygnat.

Nagrody i stypendia przyznawane są od 2012 roku. Jest to możliwe dzięki przejęciu przez Radę Gminy uchwały w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Gminy Nowy Targ dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

Przeznaczono w tym roku łączną kwotę 60 000 zł.

Stypendia otrzymali: Paweł Bryja, Piotr Bryja, Sebastian Bryja, Iweta Faron, Filip Filipiec, Piotr Grzeszykowski, Maja Klag, Kamil Klimowski, Szymon Kolasa, Antoni Kuros, Szymon Łapsa, Konrad Pelczarski, Damian Różański, Witold Skupień, Emilia Szeliga. Jednorazową nagrodę pieniężną otrzymali: Jan Ciaś, Marcin Pudzisz, Szymon Tokarski oraz w kat. trener- Zofia Faron.


Wspólne zdjęcie stypendystów