Dziękujemy za Państwa udział w badaniach rolnych!

Dzięki Państwu wiemy

  • Jakie zmiany zaszły w polskim rolnictwie na przestrzeni lat,
  • Jak zmienia się opłacalność produkcji rolniczej,
  • Jak kształtuje się produkcja zwierzęca,
  • Jaki jest stan pogłowia zwierząt w gospodarstwach rolnych.
  • Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (AK-R),
  • Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S),
  • Badanie pogłowia drobiu i produkcji zwierzęcej (R-ZW-B).

Tajemnica statystyczna

Informacje przekazane ankieterom są objęte tajemnicą statystyczną. Zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz.

Wybrane badania

Więcej informacji

Wydział Badań Ankietowych Urzędu Statystycznego w Krakowie

Telefony: +48695256281, +48532459441, +48126563032;

Infolinia: +48222799999;

Główny Urząd Statystyczny www.stat.gov.pl