Szanowni  Państwo,

decyzją Wójta Gminy Nowy Targ, aby zapobiec ewentualnemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2,  w związku z komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego dla seniorów z dnia 9 marca 2020 roku, a także decyzją Ministra Edukacji Narodowej, dotyczącą zamknięcia wszystkich placówek oświatowych w kraju,

informuję, iż od dnia 13 marca 2020 r. do odwołania

Urząd Gminy Nowy Targ zawiesza bezpośrednią obsługę klientów

(urzędnicy pracują w trybie wewnętrznym).

Sprawy można będzie załatwiać poprzez kontakt telefoniczny lub elektroniczny z pracownikami Urzędu Gminy Nowy Targ.

Wykaz numerów telefonicznych osób obsługujących zadania w Wydziałach znajduje się na stronie internetowej urzędu w zakładce „KONTAKT”  http://ugnowytarg.pl/node/5214 .

Kontakt bezpośredni z pracownikami będzie możliwy wyłącznie w sprawach pilnych, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym:

18 26 32 200,     18 26 32 201,     18 26 32 223.

Informujemy również, iż termin płatności pierwszej raty podatków, dla osób chcących dokonać wpłaty w kasie urzędu, zostaje wydłużony do 30 kwietnia 2020 r.

Przypominamy, iż wszystkie płatności można realizować elektronicznie.

Prosimy o śledzenie komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

DBAJMY WSZYSCY O ZDROWIE WŁASNE,

OSÓB NAS OBSŁUGUJĄCYCH

ORAZ MIESZKAŃCÓW NASZEJ GMINY!!!!