1. Urząd Gminy Nowy Targ ma obowiązek prowadzenia rejestru obiektów, które przyjęły uchodźców z Ukrainy oraz podawania ilości osób przebywających w obiektach (pensjonatach, hotelach, obiektach agroturystycznych i domach prywatnych) na terenie gminy.

WAŻNE TELEFONY!!! – kontakt z pracownikami Urzędu Gminy Nowy Targ w sprawach:

  • umieszczanie uchodźców w obiektach, zgłoszonych do bazy na terenie Gminy Nowy Targ –      
    tel. 605 442 801,
  • zgłaszanie obiektów i prowadzenie bazy obiektów, przyjmujących uchodźców z Ukrainy na terenie Gminy Nowy Targ - tel.  783 729 533,
  • rejestracja uchodźców z Ukrainy, przebywających w domach prywatnych oraz w innych obiektach, którzy nie zostali do tej pory zarejestrowani w rejestrze gminnym - tel.  783 729 533,

i przesłanie danych wg wzoru. 

INFORMACJA O POBYCIE UCHODŹCY NA TERENIE GMINY po UKRAIŃSKU (1).DOCX

INFORMACJA O POBYCIE UCHODŹCY NA TERENIE GMINY z klauzulą (1).docx

  • sprawy obywatelskie, dotyczące uchodźców z Ukrainy – tel. 723 996 736,
  • sprawy socjalne, pomoc społeczna - tel. 519 450 315, 18 2614-101/103/108/114/115
  • sprawy oświatowe (m.in. przyjęcie do szkoły, przedszkola) - tel. 512 732 240.

2. W celu udzielenia schronienia dla uchodźcy - zgłoś swój obiekt do bazy noclegowej na terenie Gminy  Nowy Targ na adres ukraina@ugnowytarg.pl, podając nazwę obiektu, adres, osobę do kontaktu, telefon, adres mailowy.

3. Pracownik Urzędu Gminy skontaktuje się z Państwem, w celu zebrania potrzebnych informacji  (m.in. ilość miejsc noclegowych, informacji o możliwości zapewnienia wyżywienia, możliwego okresu zakwaterowania), zgodnie z załączoną tabelką (wzór).       

4. Na bieżąco informuj ile miejsc noclegowych jest dostępnych w obiekcie. Zgłoszona baza będzie wykorzystywana na schronienie dla uchodźców w oparciu o stosowne polecenie Wojewody Małopolskiego.

5. Obiekty będą uruchamiane w miarę potrzeb. W pierwszej kolejności zostanie podjęta współpraca z większymi ośrodkami, które oferują zakwaterowanie zbiorowe  z możliwością pełnego wyżywienia.  Dyslokacją uchodźców będzie zajmował się Starosta Nowotarski. 

6. Wojewoda Małopolski poinformował, że istnieje możliwość refundowania kosztów pobytu uchodźców z budżetu państwa. Pobyt będzie rozliczany na podstawie  faktury/rachunku oraz potwierdzany drukiem „potwierdzenia pobytu” - Do pobrania  

7. Umowy z podmiotami objętymi poleceniem Wojewody będzie zawierał Powiat Nowotarski (nie gmina). W najbliższym czasie zostanie opracowany  wzór umowy, który będziemy udostępniać wszystkim zainteresowanym. 

8. Osobom fizycznym z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przysługuje świadczenie w kwocie 40zł na osobę dziennie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy Nowy Targ na Dzienniku Podawczym (pokój 001 na parterze). Wzór wniosku do pobrania poniżej.
WZÓR WNIOSKU