Obraz przedstawiający

W dniu 12 marca 2022 r., w godzinach od 8:00 do 16:00, w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (ul. Przy Rondzie 6) odbędzie się „Sobota Informacyjna”.

Wydarzenie to skierowane jest do obywateli Ukrainy przebywających na terenie Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

Podczas wydarzenia możliwe będzie:

  •  złożenie wniosku dotyczącego legalizacji pobytu po wcześniejszej rezerwacji terminu,
  •  uzyskanie stampili po wcześniejszej rezerwacji terminu (po uzupełnieniu braków formalnych oraz otrzymaniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania),
  •  dołączenie dokumentów do spraw w toku,
  •  uzyskanie bezpłatnej pomocy w zakresie przygotowania/sprawdzenia wniosku,
  •  uzyskanie informacji ogólnych dotyczących legalizacji pobytu i pracy,
  •  uzyskanie szczegółowych informacji co do stanu sprawy pozostającej w toku.

Źródło: https://www.malopolska.uw.gov.pl/PressArticlePage.aspx?id=13781