W ramach podpisanej umowy darowizny  pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Nowy Targ Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Kantego w Ludźmierzu pozyskała komplet urządzeń tj. miernik zanieczyszczenia powietrza i tablicę informacyjną LED. Urządzenia zostały przekazane w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn.: „Wdrażanie  Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem projektu edukacyjnego jest podniesienie świadomości uczniów nt. przyczyn powstawania smogu, sposobów ograniczania emisji zanieczyszczeń.