Ostrzeżenie 1 stopnia o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu