Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu "Czyste Powietrze"

Wójt Gminy Nowy Targ informuje, że w tutejszym Urzędzie Gminy funkcjonuje punkt konsultacyjno – informacyjny obsługi Programu „Czyste Powietrze”.

Punkt mieści się w siedzibie Urzędu – ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ. Został utworzony dla mieszkańców gminy zainteresowanych pozyskaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na wymianę źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. W punkcie można uzyskać informacje o zasadach Programu oraz wsparcie w procesie składania wniosków o podstawowy bądź o podwyższony poziom dofinansowania w ramach Programu, a także uzyskiwania i rozliczania dofinansowania.

Punkt czynny jest:

 • poniedziałek - piątek w godz. 8:00-11:00

Osoby zainteresowane proszone są o telefoniczną rezerwację wizyty w Punkcie. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość umówienia się na inny termin.
Osoba do kontaktu: Pani Karolina Milaniak, tel: 18 26 32 218, e-mail: ekodoradca@ugnowytarg.pl.

Podstawowe informacje i regulamin Programu dostępne są na dedykowanej stronie internetowej, pod adresem: https://czystepowietrze.gov.pl/  lub na stronach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie: https://www.wfos.krakow.pl/.

Informacje, jakie należy przygotować przed wizytą w Urzędzie Gminy Nowy Targ w celu uzyskania pomocy w wypełnieniu wniosku:

 1. Dane właściciela nieruchomości (wnioskodawcy): Imię i nazwisko, pesel, nr telefonu, adres zamieszkania, adres e-mail – potrzebny do założenia konta na Portalu.
 2. Czy wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim, jeżeli tak to informacja o współmałżonku: Imię i nazwisko, pesel.
 3. Wspólnota majątkowa: Tak/Nie.
 4. Współwłasność, jeżeli tak to dane współwłaścicieli: Imię i nazwisko, adres.
 5. Numer Rachunku Bankowego Wnioskodawcy (do wypłaty dotacji).
 6. Adres budynku w którym będzie prowadzone przedsięwzięcie.
 7. Numer KW i nr dz. ew.
 8. Rok wystąpienia o zgodę na budowę/ rok zgłoszenia budowy.
 9. Powierzchnia budynku/lokalu.
 10. Czy na nieruchomości prowadzona działalność gospodarcza, jeżeli tak to należy określić procent powierzchni przeznaczonej na działalność, powyżej 30% brak dotacji.
 11. Informacja o dochodach:
  1. Beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania – kopia rozliczenia PIT za rok poprzedni,
  2. Beneficjenci uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania – zaświadczenie o dochodzie na członka gospodarstwa domowego za rok poprzedni, wydawane zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, (UWAGA: zaświadczenie wydaje tutejszy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej).