Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
jakość powietrza ikona
Pogoda ikona

20°C

kontrast ikona wyszukiwarka ikona

Jakość powietrza

Brak danych

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujniki w Nowy Targ PM10 PM2.5
Ostrowsko, Władysława Orkana   -   -
Łopuszna   4.83   6.03
Ludźmierz, Podhalańska   -   -
Knurów   4.87   5.89
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner
28 kwietnia 2023

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2023/LGD-S-P

Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale w związku z realizacją projektu współpracy pn. „Podhale–Gorce–Pieniny–Spisz – rozwój oferty wspólnej turystyki rowerowej” w ramach działania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie projektów współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, zaprasza w imieniu swoim oraz partnerów projektu wszystkie podmioty spełniające określone warunki do składania ofert, które dotyczą zapytania ofertowego znajdującego się pod adresem: https://spisz-podhale.com/zapytanie-ofertowe-nr-1-2023-lgd-s-p/

25 kwietnia 2023

Informacja o zmianie godzin otwarcia PSZOKu w Łopusznej w dniach 6 i 9 maja 2023...

W dniu 06.05.2023 r. (sobota) PSZOK w Łopusznej będzie czynny w godzinach 9.00 – 15.00 W dniu 09.05.2023 r. (wtorek)PSZOK w Łopusznej będzie czynny w godzinach 8.00 – 11.00 i 13.00 – 16.00.

20 kwietnia 2023

Utrudnienia w ruchu drogowym - zmiana organizacji ruchu w związku z remontem drogi w miejscowości...

Uprzejmie informuję, że w dniach 25.04.2023 – 26.04.2023 (wtorek-środa) w godz. 7:00 – 19:00 nastąpi kolejne czasowe zamknięcie drogi ze względu na wykonywanie warstwy ścieralnej całą szerokością jezdni. Na czas prowadzenia robót bitumicznych zostanie wyznaczona trasa objazdu. Po zakończeniu prac ruch zostanie przywrócony. Jeżeli warunki atmosferyczne będą niekorzystne tzn. uniemożliwiające wykonywanie robót bitumicznych – termin zamknięcia może ulec przesunięciu.

5 kwietnia 2023

Tauron - Rozliczanie mikroinstalacji

Mieszkańcy gminy Nowy Targ, u których zostały zamontowane instalacje fotowoltaiczne w ramach projektu nr RPMP.04.01.01-12-2075/17  pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia” z wykorzystaniem środków unijnych, otrzymują w ostatnim czasie od firmy Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. aneksy do umów zmieniające dotychczasowe zasady rozliczenia energii elektrycznej wyprodukowanej w tych instalacjach na system wprowadzony nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii – mniej korzystny system – rozliczanie kosztowe opierające się o wartość energii zakupionej i oddanej w danej chwili (tj. netbilling). Mieszkańcy gminy zawarli wcześniej umowy uwzględniające zasadę rozliczenia energii w systemie rocznym (tj. netmettering), które dzisiaj Sprzedawca energii – Tauron w sposób nieuprawniony próbuje zmieniać Wobec powyższego każdy prosument powinien wypełnić Oś

30 marca 2023

Raport podsumowujący konsultacje planów miejscowych w gminie Nowy Targ

Urząd Gminy w Nowym Targu w maju 2021 r. przeprowadził konsultacje miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujące obszar miejscowości: Knurów, Krempachy, Ludźmierz, Łopuszna, Nowa Biała, Obidowa, Ostrowsko, Waksmund. Konsultacje głównie dotyczyły ustalenia zasad rozwoju miejscowości ze szczególnym uwzględnieniem funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej – przy ograniczeniach wynikających z form ochrony przyrody, zagrożenia powodziowego, obecnej parcelacji gruntów oraz ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Targ. W ramach opracowywania dokumentów przeprowadzono wiele różnych form konsultacji z mieszkańcami. Były to m.in.: Spotkania otwarte, Spotkania zamknięte, Warsztaty konsultacyjne Narzędzie internetowe. Mieszkańcy i mieszkanki bardzo licznie wzięli udział w konsultacjach, w sumie uczestniczyło w nich blisko 500 osób. W czasie spotkań prezentowano założenia nowych planów miejscowych, informowano o dotychczaso

17 marca 2023

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 4/2023 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale, działająca na...

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale, działająca na terenie gmin: Bukowina Tatrzańska, Łapsze Niżne i Nowy Targ informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu  1.1.5 Rozwój działalności gospodarczych w tym w branżach wskazanych jako kluczowe  dla rozwoju obszaru  i/lub mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałanie zmianom klimatu i/lub ukierunkowanych na innowacje i/lub wykorzystujących lokalne zasoby. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Termin składania wniosków: 31.03.2023 – 14.04.2023 W godzinach 9:00 – 13:00 szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: www.spisz-podhale.com

15 marca 2023

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na czas do trzech lat wodociągu gminnego "Nowa Biała...

Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowy Targ oraz na stronie internetowej www.ugnowytarg.pl, w BIP-ie Urzędu Gminy Nowy Targ i na tablicach ogłoszeń  w miejscowości Krempachy i Nowa Biała znajduje się: ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonych na dzierżawę na czas do trzech lat wodociągu "Nowa Biała - Krempachy" w skład którego wchodzi nieruchomość położona w miejscowości Krempachy, oznaczona w KW NS1T/00111230/6 jako dz. ewid.: - 4474/2 o pow.: 0,0569 ha - zabudowana zbiornikiem wyrównawczym, - 8705/3 o pow.: 0,1040 ha - teren studni SK-2 wraz ze strefą ochronn

31 stycznia 2023

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2023 – 1.1.8 PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale, działająca na terenie gmin: Bukowina Tatrzańska, Łapsze Niżne i Nowy Targ informuje: o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacjez zakresu rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnegokierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej w ramachpoddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnegokierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: od 14.02.2023r. godzina 9.00. do 27.02.2023. do godziny 13:00 Forma i miejsce składania wniosków: Wnioski należy składać wraz z załącznikami, w wersji papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową,bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszen

31 stycznia 2023

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 3/2023 – 1.2.7 Zachowanie dziedzictwa obszaru LGD

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale, działająca na terenie gmin: Bukowina Tatrzańska, Łapsze Niżne i Nowy Targ informuje:  o możliwości składania wniosków o przyznaniu pomocy z zakresu 1.2.7 Zachowanie dziedzictwa obszaru LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategiirozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju ObszarówWiejskich TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: od 14.02.2023r. godzina 9.00. do 27.02.2023. do godziny 13:00 Forma i miejsce składania wniosków: Wnioski należy składać wraz z załącznikami, w wersji papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową,bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale w Nowym Targu ul. Bulwarowa 9 w godzinach przyjęć stron (9:00 – 13:00). Zakres tem

26 stycznia 2023

Ankieta – Wypracowanie działań do strategii LGD SPISZ - Podhale

Szanowni Państwo, Stowarzyszanie LGD Spisz Podhale już od lat stara się aktywnie wspierać rozwój obszaru gmin:Nowy Targ, Łapsze Niżne oraz Bukowina Tatrzańska. Celem ankiety jest wypracowanie rozwiązań działań do strategii LGD które będą mogły zostaćwsparte przez Stowarzyszenie w kolejnych latach. Zgromadzony materiał zostanie poddany analizie przez Zespół roboczy ds. Lokalnej StrategiiRozwoju, który pracuje nad ww. strategią. Wybór do dofinansowania wszystkich opisywanych niżej zagadnień z pewnością nie będziemożliwy, dlatego prosimy o pomoc we wspólnym podjęciu decyzji najlepszej dla mieszkańcówobszaru LGD. Link do ankiety: TUTAJ https://spisz-podhale.com/ankieta-wypracowanie-dzi...

18 stycznia 2023

Nabór wniosków do Programu „ODPORNOŚĆ ORAZ ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ” NA LATA 2022-2025

Informujemy, że w dniu dzisiejszym Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu „ODPORNOŚĆ ORAZ ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ” NA LATA 2022-2025 Jest to konkurs, który może zainteresować podmioty ekonomii społecznej (w tym NGO), działające w Państwa gminie/powiecie; warto informację przekazać zwłaszcza tym organizacjom, które mają w swej ofercie i chcą rozwijać usługi społeczne - obszar 2 jest dla nich. Nabór wniosków trwa od dziś do 16 lutego!!! DZIAŁANIA WSPIERANE W RAMACH PROGRAMU: Obszar 1 - reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w przedsiębiorstwach społecznych i podmiotach zatrudnienia socjalnego. Obszar 2 - budowanie potencjału przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej do realizacji zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych. Obszar 3 - wzmacnianie odporności i rozwój prz

10 stycznia 2023

Przedłożenie do zaopiniowania programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy...

Realizując art.11a, ust.7 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 (Dz.U.2022.572 tekst jednolity) Wójt Gminy Nowy Targ zamieszcza projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2023 celem zaopiniowania przez organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, obejmujące swoim działaniem teren gminy. Proszę o przesłanie opinii w formie pisemnej, na adres tutejszego Urzędu Gminy Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, Nowy Targ 34-400 w terminie do 3 lutego 2023 roku.