Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
24 listopada 2023

Ewidencja ludności oraz Dowody osobiste nieczynne dnia 28 oraz 29 listopada 2023

INFORMACAJ Informuję że w dniu  28 i 29 listopada 2023r. (tj. wtorek i środa) w godzinach  9.00 - 15.00 stanowisko ds. ewidencji ludności oraz dowodów osobistych  nie będą obsługiwały mieszkańców  ze względu na szkolenie pracowników.  Prosimy o załatwienie spraw w innym terminie.

10 listopada 2023

Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1637K Harklowa-Tylmanowa w miejscowości Knurów w km 2+550 - 6+850.

W związku z planowanym układaniem nawierzchni asfaltowej na całej szerokości jezdni w dniu 13.11.2023 r. (poniedziałek) w godzinach od 7:30 do 20:00 nastąpi całkowite zamknięcie w/w drogi na odcinku 5 km dla ruchu kołowego, od Parking Przełęcz Knurowska do miejscowości Knurów zjazd do Jurta. W miarę możliwości zaleca się korzystanie z innych dostępnych połączeń drogowych w rejonie prowadzonych inwestycji. Wykonawca zastrzega sobie prawo zmiany w/w terminu w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych niemożliwych do przewidzenia okoliczności. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

6 listopada 2023

Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1644K Krempachy - Dursztyn.

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Nowym Targu,  Powiatowy Zarząd Dróg  oraz Urząd Gminy Nowy Targ informują, że w związku z układaniem nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej (odcinek Dursztyn – Krempachy) w dniach od 6 do 8 listopada 2023 r.  w godz. 8.00 – 18.00 nastąpi całkowite zamknięcie drogi dla ruchu kołowego na odcinku 3,2 km (od ostatnich zabudowań w Krempachach do kościoła w centrum Dursztyna). Dopuszcza się w  tych dniach zastępcze korzystanie mieszkańców Dursztyna ze ścieżki rowerowej Dursztyn – Krempachy dla samochodów osobowych, motocykli oraz samochodów służb (policja, pogotowie, straż pożarna). Zastępczym ruchem będzie zawiadywać Ochotnicza Straż Pożarna w Dursztynie. 

6 listopada 2023

Remont nawierzchni Drogi Powiatowej NR1637K Harklowa – Tylmanowa w miejscowości Knurów w Km 2+550 –...

W związku z planowanym układaniem nawierzchni asfaltowej całą szerokością jedni .                           Od dnia 06.11.2023r. (poniedziałek)  -  10.11.2023r. (piątek) w godzinach od 8:00 do 19:00 nastąpi całkowite zamknięcie w/w drogi na odcinku 5 km dla ruchu kołowego,  od  Parking Przełęcz Knurowska do miejscowości Knurów zjazd do Jurta na odcinku 4km W miarę możliwości zaleca się korzystanie z innych dostępnych połączeń drogowych w rejonie prowadzonej inwestycji.       Wykonawca zastrzega sobie prawo zmiany w/w terminu w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych niemożliwych do przewidzenia okoliczności.  Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

31 października 2023

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 7/2023 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale, działająca na terenie gmin: Bukowina Tatrzańska, Łapsze Niżne i Nowy Targ informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu  1.2.7 Zachowanie dziedzictwa obszaru LGD. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Termin składania wniosków: Od 14.11.2023 r. godzina 9:00 do 27.11.2023 r. do godziny 13:00

17 października 2023

Wyniki głosowania w Gminie Nowy Targ

Wyniki głosowania w wyborach 2023 r. w Gminie Nowy Targ: Sejm Senat Referendum

16 października 2023

Frekwencja wyborcza w Gminie Nowy Targ

Średnia ostateczna frekwencja w Gminie Nowy Targ  wyniosła 63,31% numer obwodu   Miejscowość   liczba uprawnionych  liczba wydanych kart   frekwencja   1 Dębno 649 411 63,33% 2 Harklowa 507 367 72,39% 3 Łopuszna 1297 933 71,94% 4 Ostrowsko 1012 627 61,96% 5 Waksmund 1848 1240 67,10% 6 Gronków  1353 804 59,42% 7 Nowa Biała 1123 663 59,04% 8 Krempachy 1041 693 66,57% 9 Dursztyn 412 309 75,00% 10 Klikuszowa 1189 794 66,78% 11 Lasek 879 566 64,39% 12 Morawczyna 527 276 52,37% 13 Pyzówka 744 463 62,23% 14 Krauszów 539 314 58,26% 15 Długopole 393 185 47,07% 16 Ludźmierz 1944 1204 61,93% 17 Rogożnik 743 392 52,76% 18 Obidowa

15 października 2023

Frekwencja wyborcza w Gminie Nowy Targ - 17.00

Średnia frekwencja w Gminie Nowy Targ na godzinę 17.00 wyniosła 49,66 % numer obwodu Miejscowość liczba uprawnionych liczba wydanych kart frekwencja 1 Dębno 649 310 47,77% 2 Harklowa 506 298 58,89% 3 Łopuszna 1274 665 52,20% 4 Ostrowsko 1009 412 40,83% 5 Waksmund 1847 977 52,90% 6 Gronków 1352 621 45,93% 7 Nowa Biała 1123 510 45,41% 8 Krempachy 1040 556 53,46% 9 Dursztyn 412 253 61,41% 10 Klikuszowa 1188 626 52,69% 11 Lasek 878 465 52,96% 12 Morawczyna 527 240 45,54% 13 Pyzówka 741 357 48,18% 14 Krauszów 539 258 47,87% 15 Długopole 393 162 41,22% 16 Ludźmierz 1942 935 48,15% 17 Rogożnik 743 325 43,74% 18 Obidowa 617 295 47,81% 19 Knurów 371 186

15 października 2023

Frekwencja wyborcza w Gminie Nowy Targ - 12.00

Średnia frekwencja w Gminie Nowy Targ na godzinę 12.00 wyniosła 20,1 % numer obwodu Miejscowość liczba uprawnionych liczba wydanych kart frekwencja 1 Dębno 647 114 17,62% 2 Harklowa 506 94 18,58% 3 Łopuszna 1274 256 20,09% 4 Ostrowsko 1004 199 19,82% 5 Waksmund 1844 417 22,61% 6 Gronków 1347 323 23,98% 7 Nowa Biała 1121 157 14,01% 8 Krempachy 1033 211 20,43% 9 Dursztyn 407 118 28,99% 10 Klikuszowa 1183 265 22,40% 11 Lasek 878 164 18,68% 12 Morawczyna 525 119 22,67% 13 Pyzówka 739 145 19,62% 14 Krauszów 539 108 20,04% 15 Długopole 393 77 19,59% 16 Ludźmierz 1935 352 18,19% 17 Rogożnik 741 106 14,30% 18 Obidowa 617 125 20,26% 19 Knurów 371 80 2

12 października 2023

Informacja dotycząca sposobu głosowania i bezpłatnego transportu

Link do strony z informacjami: LINK DO INFORMACJI

6 października 2023

Informacja o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w dniu głosowania w wyborach do Sejmu i...

W związku z art. 37fUstawy z dnia5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 z późn. zm.) Wójt Gminy Nowy Targ informuje o liniach i godzinach przejazdów busów, w ramach bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego, dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania, w celu dowiezienia wyborców do siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych, w poszczególnych miejscowościach na terenie Gminy Nowy Targ: LINIA NR 1Pyzówka – Obidowa Miejscowość Godziny odjazdów    I KURS I KURS POWRÓT II KURS II KURS POWRÓT Pyzówka PKP 9:00 10:32 17:00 18:32 Pyzówka centrum 9:03 10:29 17:03 18:29 Pyzówka sklep BÓRmet 9:05 10:27 17:05 18:27

4 października 2023

Informacja o szkoleniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych, prowadzonym przez Urzędnika Wyborczego.

Informacja o szkoleniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych, prowadzonym przez Urzędnika Wyborczego. Zapraszamy członków Obwodowych Komisji Wyborczych Gminy Nowy Targ na szkolenie dotyczące organizacji i przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnopolskiego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.,prowadzone przez Urzędnika Wyborczego Spotkania odbędą się 09.10.2023 r. (tj. poniedziałek ) w sali obrad nowego budynku Urzędu Gminy Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, parter, pokój nr 002 w godzinach: godz.14.00 – 15.30 – Obwodowe Komisje Wyborcze: nr 1 w Dębnie, nr 2 w Harklowej, nr 3 w Łopusznej, nr 4 w Ostrowsku, nr 5 w Waksmundzie, nr 6 w Gronkowie, nr 7 w Nowej Białej, nr 8 w Krempachach, nr 9 w Dursztynie, nr 10 w Klikuszowej. godz. 15.45 – 17.15 – Obwodowe Komisje Wyborcze: nr 11 w Lasku, nr 12 w Morawczynie, nr 13 w Pyzówce, nr 14 w Krauszowie, nr 15 w Długopolu, nr 16 w Ludźmierzu, nr 17

26 września 2023

Informacja o pierwszym posiedzeniu Obwodowych Komisji Wyborczych

Informacja o pierwszym posiedzeniu Obwodowych Komisji WyborczychZapraszamy członków Obwodowych Komisji Wyborczych Gminy Nowy Targ na pierwsze posiedzenie Komisji oraz szkolenie dotyczące organizacji i przeprowadzenia wyborów doSejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Spotkania odbędą się w dniu 29.09.2023 r. (tj. piątek) w sali konferencyjnej nowego budynku Urzędu Gminy Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, parter, pokój nr 002 w godzinach: 1.godz.12.00: - Obwodowe Komisje Wyborcze: nr 1 w Dębnie, nr 2 w Harklowej, nr 3 w Łopusznej, nr 4 w Ostrowsku, nr 5 w Waksmundzie, nr 6 w Gronkowie,nr 7 w Nowej Białej, nr 8 w Krempachach, nr 9 w Dursztynie, nr 10 w Klikuszowej. 2.godz. 14.00: – Obwodowe Komisje Wyborcze: nr 11 w Lasku, nr 12 w Mo

23 sierpnia 2023

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 6/2023 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale, działająca na terenie gmin: Bukowina Tatrzańska, Łapsze Niżne i Nowy Targ informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu  1.1.8 Podejmowanie działalności gospodarczej w tym w branżach wskazanych jako kluczowe  dla rozwoju obszaru  i/lub wykorzystujących lokalne zasoby w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Termin składania wniosków: od 06.09.2023 r. godzina 9:00 do 20.09.2023 r. do godziny 13:00

1 sierpnia 2023

Granty dla kół gospodyń wiejskich na projekty kulturalne do wzięcia 7,5 tyś. zł

Do końca sierpnia koła gospodyń wiejskich mogą wnioskować o przyznanie grantu na organizację przedsięwzięć dotyczących m.in. upowszechniania kultury i tradycji. Maksymalna kwota dofinansowania to 7,5 tys. zł. Szczegółowe informacje na linku poniżej: https://samorzad.pap.pl/kategoria/dofinansowanie/granty-dla-kol-gospodyn-wiejskich-na-projekty-kulturalne-do-wziecia-75-tys

21 lipca 2023

Nakręć się na przyszłość!

Masz między 18 a 26 lat? Praca w branży filmowej czeka na Ciebie! Jeśli chcesz sprawdzić na czym polega praca przy produkcji filmu lub serialu weź udział w dwudniowych warsztatach Nakręć się na przyszłość! organizowanych przez KIPA i Netflix.  Sfilmuj siebie. Nagraj 2 minutowy film, w którym opowiesz nam o sobie oraz o swoich marzeniach i dlaczego chcesz pracować w filmie. Dla nas nie ma znaczenia skąd jesteś i jakie masz umiejętności. Pracę w filmie może znaleźć każdy, bo każdy z ponad 100 zawodów filmowych wymaga innych predyspozycji. Daj sobie szansę, wypełnij ankietę zgłoszeniową i załącz do niej nagrany film i zgłoś chęć udziału w bezpłatnych warsztatach! Do udziału w warsztatach zostanie zaproszonych 140 osób z 7 województw, z które poznają podstawowe reguły produkcji audiowizualnej oraz rodzaje zawodów filmowych. W branży filmowej pracują nie tylko reżyserzy, aktorzy, scenarzyści i producenci. Dzięki warsztatom sprawdzisz jakie zawody filmowe są w zasięgu

17 lipca 2023

Ogłoszenie Wójta Gminy Nowy Targ o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 26 lipca...

 OGŁOSZENIEWójta  Gminy  Nowy Targ Na podstawie art. 17 pkt 9 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz Uchwały Nr XL/438/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r., w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów „Klikuszowa -1” i „Klikuszowa – 2”, zawiadamiam o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 26 lipca 2023 r. do 17 sierpnia 2023 r.: projektu  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów „Klikuszowa -1” i   „Klikuszowa – 2”,  obejmującej zmiany w tekście planu dla terenów oznaczonych symbolem US3, zawarte w § 20,  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dokumenty ww. będą dostępne w siedzibie Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej -(https://bip.malopolska.pl/ugnowytarg, i na stronie internetowej Urzędu Gminy – www.ugnowytarg.pl   &nbs

14 lipca 2023

Informacja o zmianie godzin otwarcia stanowiska ds. dowodów osobistych i meldunków w dniu 17.07.23 r.

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w dniu 17.07.2023 r. (poniedziałek) stanowisko ds. obsługi dowodów osobistych i meldunków będzie czynne do 14.45. Za utrudnienia przepraszamy!