Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
jakość powietrza ikona
Pogoda ikona

-1°C

kontrast ikona wyszukiwarka ikona

Jakość powietrza

Brak danych

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujniki w Nowy Targ PM10 PM2.5
Ostrowsko, Władysława Orkana   -   -
Łopuszna   2.99   3.68
Ludźmierz, Podhalańska   -   -
Knurów   1.84   2.14
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner
26 stycznia 2023

Ankieta – Wypracowanie działań do strategii LGD SPISZ - Podhale

Szanowni Państwo, Stowarzyszanie LGD Spisz Podhale już od lat stara się aktywnie wspierać rozwój obszaru gmin:Nowy Targ, Łapsze Niżne oraz Bukowina Tatrzańska. Celem ankiety jest wypracowanie rozwiązań działań do strategii LGD które będą mogły zostaćwsparte przez Stowarzyszenie w kolejnych latach. Zgromadzony materiał zostanie poddany analizie przez Zespół roboczy ds. Lokalnej StrategiiRozwoju, który pracuje nad ww. strategią. Wybór do dofinansowania wszystkich opisywanych niżej zagadnień z pewnością nie będziemożliwy, dlatego prosimy o pomoc we wspólnym podjęciu decyzji najlepszej dla mieszkańcówobszaru LGD. Link do ankiety: TUTAJ https://spisz-podhale.com/ankieta-wypracowanie-dzi...

18 stycznia 2023

Nabór wniosków do Programu „ODPORNOŚĆ ORAZ ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ” NA LATA 2022-2025

Informujemy, że w dniu dzisiejszym Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu „ODPORNOŚĆ ORAZ ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ” NA LATA 2022-2025 Jest to konkurs, który może zainteresować podmioty ekonomii społecznej (w tym NGO), działające w Państwa gminie/powiecie; warto informację przekazać zwłaszcza tym organizacjom, które mają w swej ofercie i chcą rozwijać usługi społeczne - obszar 2 jest dla nich. Nabór wniosków trwa od dziś do 16 lutego!!! DZIAŁANIA WSPIERANE W RAMACH PROGRAMU: Obszar 1 - reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w przedsiębiorstwach społecznych i podmiotach zatrudnienia socjalnego. Obszar 2 - budowanie potencjału przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej do realizacji zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych. Obszar 3 - wzmacnianie odporności i rozwój prz

10 stycznia 2023

Przedłożenie do zaopiniowania programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy...

Realizując art.11a, ust.7 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 (Dz.U.2022.572 tekst jednolity) Wójt Gminy Nowy Targ zamieszcza projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2023 celem zaopiniowania przez organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, obejmujące swoim działaniem teren gminy. Proszę o przesłanie opinii w formie pisemnej, na adres tutejszego Urzędu Gminy Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, Nowy Targ 34-400 w terminie do 3 lutego 2023 roku.

3 stycznia 2023

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2023 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale, działająca na...

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale, działająca na terenie gmin: Bukowina Tatrzańska, Łapsze Niżne i Nowy Targ informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu  1.1.3 Powstanie lub modernizacja infrastruktury turystycznej i/lub okołoturystycznej. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Termin składania wniosków: od 20.01.2023 r. godzina 9:00 do 02.02.2023 r. do godziny 13:00 https://spisz-podhale.com/ogloszenie-o-naborze-wni...

21 grudnia 2022

Informacja o wyniku naboru na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu z siedzibą...

Informacja o wyniku naboru na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu z siedzibą w Waksmundzie.pdf

24 listopada 2022

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 11/2022 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale, działająca na...

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale, działająca na terenie gmin: Bukowina Tatrzańska, Łapsze Niżne i Nowy Targ informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacjez zakresu  1.1.7 Wykreowanie wspólnego produktu turystycznego Spisza i Podhala w ramach partnerstwa.   w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Termin składania wniosków: 09.12.2022 – 22.12.2022 W godzinach 9:00 – 13:00 szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: www.spisz-podhale.com

24 listopada 2022

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 8/2022 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale, działająca na...

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale, działająca na terenie gmin: Bukowina Tatrzańska, Łapsze Niżne i Nowy Targ informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacjez zakresu  1.1.5 Rozwój działalności gospodarczych w tym w branżach wskazanych jako kluczowe  dla rozwoju obszaru  i/lub mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałanie zmianom klimatu i/lub ukierunkowanych na innowacje i/lub wykorzystujących lokalne zasoby.   w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  Termin składania wniosków: 09.12.2022 – 22.12.2022 W godzinach 9:00 – 13:00 szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: www.spisz-podhale.com

24 listopada 2022

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 10/2022 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale, działająca na...

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale, działająca na terenie gmin: Bukowina Tatrzańska, Łapsze Niżne i Nowy Targ informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacjez zakresu  1.2.6 Publikacje dotyczące obszaru LGD.   w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Termin składania wniosków: 09.12.2022 – 22.12.2022 W godzinach 9:00 – 13:00 szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: www.spisz-podhale.com

24 listopada 2022

GŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 9/2022 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale, działająca na...

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale, działająca na terenie gmin: Bukowina Tatrzańska, Łapsze Niżne i Nowy Targ   informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacjez zakresu  1.1.9 Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru: zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, kultura, rekreacja i rozrywka oraz handel hurtowy i detaliczny.   w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Termin składania wniosków: 09.12.2022 – 22.12.2022 W godzinach 9:00 – 13:00 szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: www.spisz-podhale.com

17 października 2022

Tworzenie nowej LSR na lata 2023-2027 – spotkania konsultacyjne

Szanowni Mieszkańcy Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale zaprasza Mieszkańców Gmin Bukowina Tatrzańska, Łapsze Niżne oraz Nowy Targ do wzięcia udziału w spotkaniach konsultacyjnych w ramach przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Harmonogram spotkań   Nazwa Gminy Miejscowość / Miejsce spotkania (adres) Termin spotkania wraz z godzinami spotkania Program spotkania           1. Bukowina Tatrzańska  Bukowiańskie Centrum Kultury Dom Ludowy ul. T. Kościuszki 87 Bukowina Tatrzańska 19.10.2022 godz.13:00- 16:00 1. Przywitanie zebranych przez przedstawiciela LGD2. Omówienie celu spotkania – praca nad przygotowaniem materiałów do opracowania nowej strategii3. Podsumowanie dotychczasowego LSR-u (omówienie działań zrealizowanych, mocnych / słabych stron strategii itd.)4. Przedstawienie wytycznych na podstawie której miałaby powstać nowa strategia (działań, kluczowych kie

5 października 2022

Przystosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (dysfunkcjami wzroku) - TOTUPOINT

Siedziba Urzędu Gminy Nowy Targ została wyposażona w urządzenie o nazwie TOTUPOINT. Urządzenie TOTUPOINT, pomaga osobom niewidomym i słabowidzącym w poruszaniu się w przestrzeni publicznej poprzez informowanie o miejscu, w którym osoby te się znajdują. Znaczniki znajdują się w następujących lokalizacjach: Główne wejście do Urzędu Gminy przy ul. Bulwarowej 9 – od strony ulicy Kowaniec.Wejście boczne do Urzędu Gminy przy ul. Bulwarowej 9 – od strony ulicy Bulwarowej. Z systemu można korzystać za pomocą smartfonu lub tabletu wyposażonego w interfejs BLE (Bluetooth Low Energy 4.0). Wskazane jest jednak, by osoby z niepełnosprawnością wzroku wyposażone były w moduł elektroniczny montowany do białej laski nazywany aktywatorem. Dostępne są bezpłatne aplikacje dla urządzeń pracujących z systemem operacyjnym IOS w wersji 9.0 lub nowszej, oraz Android w wersji 5.0 lub nowszej. Można je pobrać odwiedzając internetowe sklepy z aplikacjami App Store lub Google Play.

30 września 2022

Nabór partnerów społeczno-gospodarczych w ramach Podhalańskiego Obszaru Funkcjonalnego

Stowarzyszenie Podhalański Obszar Funkcjonalny obejmuje 13 samorządów z terenu Podhala: Miasto Nowy Targ, Miasto Zakopane, Gminę Biały Dunajec, Gminę Bukowina Tatrzańska, Gminę Kościelisko, Gminę Poronin, Gminę Czarny Dunajec, Gminę Łapsze Niżne, Gminę Nowy Targ, Gminę Rabka-Zdrój, Gminę Szaflary oraz Powiat Nowotarski i Powiat Tatrzański. Stowarzyszenie przystąpiło do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Strategii ZIT) na lata 2022-2027, która umożliwi pozyskanie środków europejskich przeznaczonych na rozwój tego obszaru. Celem prowadzonego naboru jest wyłonienie członków Rady Doradczej, która będzie stanowić ciało konsultacyjno-opiniodawcze Stowarzyszenia Podhalański Obszar Funkcjonalny w zakresie przygotowania i wdrożenia Strategii ZIT. Rada Doradcza składa się z partnerów społeczno-gospodarczych, w szczególności  reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, działających na rzecz ochrony środowiska, promowania włączenia społecznego, praw osób z

26 września 2022

Informacja o liczbie osób dopuszczonych do przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w miejscowości...

Informacja  o licznie osób dopuszczonych dna przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dz. ewid.: 258, 259, 268/1 i 268/2 obręb Krempachy o pow.  0,1681 ha – objęta KW NS1T/00054181/9 własność Gminy Nowy Targ, nieruchomość zabudowana budynkiem dawnej Szkoły Podstawowej w Krempachach przy ul. Długiej 17, który odbędzie się dnia 28 września 2022 r. godz.: 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Nowy Targ

15 marca 2022

NABÓR WNIOSKÓW NA WYMIANĘ PIECÓW 2022

Wójt Gminy Nowy Targ informuje mieszkańców gminy o możliwości dofinansowania  w ramach ograniczenia niskiej emisji do wymiany starych pieców w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych położonych na terenie Gminy Nowy Targ. Właściciele budynków mieszkalnych na terenie Gminy Nowy Targ mogą otrzymać do 75% udokumentowanych łącznych kosztów kwalifikowanych brutto, lecz nie więcej niż 8.000,00 zł brutto dla jednego budynku. Dotacja obejmuje: demontaż i likwidację starego źródła ciepła (niskowydajne i nieekologiczne urządzenia grzewcze na paliwa stałe) zakup i montaż nowego źródła ciepła (kotły gazowe, kotły na biomasę/pellet, kotły na zgazowanie drewna, kotły elektryczne, kotły olejowe, pompy ciepła) zakup i montaż niezbędnej armatury towarzyszącej. UWAGA dofinansowanie przyznaje się tylko raz dla danego budynku. złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, dofinansowanie dotyczy tylko wymiany istniejącego już pieca. Brak jest możliwośc

1 marca 2022

Kasa przestaje funkcjonować

Szanowni Mieszkańcy, od dnia 1 marca 2022 r. KASA w budynku Urzędu Gminy Nowy Targ przestaje funkcjonować.  Wszystkie WPŁATY GOTÓWKOWE, bez pobierania prowizji przez bank, należy uiszczać w KASIE Banku PKO Bank Polski, ul. Rynek 29/30 w Nowym Targu od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00. na rachunek bankowy 02 1020 2892 0000 5502 0795 9606. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy obowiązkowo wpłacać na indywidualne konta bankowe wskazane w decyzjach     Pozostałe wpłaty ( np. opłata skarbowa, za zajęcie pasa drogowego, podatek od środków transportowych i inne) PRZELEWEM BANKOWYM (BEZGOTÓWKOWO) należy uiszczać na poniższy rachunek bankowy Gminy Nowy Targ:  BOŚ O/NOWY TARG 53 1540 1115 2043 6050 1844 0001

31 stycznia 2020

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2020

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej: Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1981), kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w dniach od 3 lutego do 30 kwietnia 2020 r. Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia. Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2020 r. podlegają: 1. Mężczyźni urodzeni w 2001 r.;2. Mężczyźni urodzeni w latach 1996—2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;3. Osoby urodzone w latach 1999- 2000, które:- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służb

23 sierpnia 2018

Informacja w sprawie budowy obwodnicy

W sprawach związanych z rozpoczętą budową obwodnicy Waksmund-Ostrowsko-Łopuszna w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 969 informacje można uzyskać w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowiepod nr tel.: 12 44 65 794 lub 664 111 923

29 stycznia 2018

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych.Rejestr wyborców to lista osób z prawem do głosowania w danej gminie. Jeżeli masz stałe zameldowanie, to znaczy, że Twoje nazwisko jest w rejestrze wyborców w gminie, w której jesteś zameldowany. Będziesz mógł oddać głos.Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt czasowy, albo w ogóle nie masz meldunku, to nie ma Cię w rejestrze wyborców i nie będziesz mógł głosować w wyborach.Co masz zrobić?Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w gminie, w której mieszkasz.Sprawdź już dziś w swoim urzędzie gminy czy jesteś w rejestrze wyborców!Więcej informacji na stronie www.pkw.gov.pl oraz na kanałach Państwowej Komisji Wyborczej i Krajow

5 stycznia 2012

Upływ terminu ważności dowodów osobistych

Urząd Gminy w Nowym Targu, informuje, iż w bieżącym 2021 roku upływa termin ważności dowodów osobistych wydanych w 2011 roku.   Prosimy wszystkich mieszkańców, którym upływa termin ważności dowodu o zgłaszanie się do tut. Urzędu Gminy pok. nr 101, w godzinach pracy Urzędu, w celu złożenia wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego. Przypominamy!!! Dowody osobiste, którym upłynął termin ważności są NIEWAŻNE!!! Jak sprawdzić kiedy kończy się termin ważności dowodu osobistego ? Wszystkie plastikowe dowody osobiste wydawane są z określonym terminem ważności. Każdy posiadacz dowodu osobistego może sam sprawdzić kiedy upływa ten termin – jest on wskazany w prawym dolnym rogu dowodu osobistego. Jedynie osoby, które złożyły wniosek po ukończeniu 65 roku życia, posiadają dowody osobiste wydane na czas nieoznaczony. O wymianę dowodu osobistego należy wystąpić nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu. W