Logo fundusze europejskie - MAŁOPOLSKA

Dofinansowanie w ramach: 

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

NA LATA 2014-2020

Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia

Projekt nr RPMP.04.01.01-12-1075/17

Umowy z firmą „Krzaczek”  na dostawę i montaż  kotłów na pellet oraz z firmą „FLEXIPOWER GROUP SP. Z O.O SP. K.” na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, kolektorów słonecznych PODPISANE !

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie: 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych, Gmina Nowy Targ podpisała w dniu 26.11.2020 r.  pierwszą umowę, trzy kolejne podpisano 30.11.2020 r.

  1. Dostawa i montaż kotłów na biomasę do ogrzewania budynków w budynkach mieszkalnych na terenie gmin: Nowy Targ, Łapsze Niżne, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebina - kotły opalane biomasą - 230 kompletów, w tym 133 szt. kotłów na terenie Gminy Nowy Targ.

   Wartość zadania netto: 3 081 804, 00 zł, 

   Wartość zadania brutto: 3 328 348,32 zł (podatek VAT 8 %)

   Termin wykonania zadania: 15.10.2021 r.

  1. Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebina. Zadanie obejmuje dostawę i montaż: 941 szt. instalacji kolektorów słonecznych, w tym 459  zestawów na terenie Gminy Nowy Targ.

Wartość zadania netto: 10 092 440,00 zł, 

Wartość zadania brutto: 10 899 835,20 zł (podatek VAT 8 %)

Termin wykonania zadania: 23.10.2021 r.

  1. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebina. Zadanie obejmuje dostawę i montaż: 1 578 szt. instalacji paneli fotowoltaicznych, w tym 613 zestawów na terenie Gminy Nowy Targ.

Wartość zadania netto: 18 959 631,00 zł, 

Wartość zadania brutto: 20 476 401,48 zł (podatek VAT 8 %)

Termin wykonania zadania: 23.10.2021 r.

  1. Dostawa i montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebina. Zadanie obejmuje dostawę i montaż: 352 szt. pomp ciepła, w tym 147 zestawów na terenie Gminy Nowy Targ.

Wartość zadania netto: 3 034 240,00 zł, 
Wartość zadania brutto: 3 276 979,20 zł (podatek VAT 8 %)
Termin wykonania zadania: 23.10.2021 r.

Wszystkie te instalację trafią do naszych Mieszkańców, którzy zgłosili się do programu          i podpisali Umowy. Przypominamy, iż wkład własny Mieszkańca do instalacji wynosi 40% wartości instalacji + podatek VAT od instalacji, a wartość dofinansowania to 60% kosztów instalacji netto.

Proces inwestycyjny w Państwa gospodarstwach uzależniony jest od panującej sytuacji epidemiologicznej związanej z pandemią koronawirusa COVID-19.

Wezwania do wpłat wkładów własnych zostaną do Państwa wysłane przed wejściem do Państwa gospodarstwa Instalatorów. Po otrzymaniu wpłat firma rozpocznie montaż.