Dotyczy projektu nr RPMP.04.01.01-12-1075/17 pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Firma FLEXIPOWER GROUP SP. Z. O. O. SP. K. – Wykonawca montażu instalacji fotowoltaicznej przedstawiła kolejność wykonywanych instalacji PV na terenie Gminy Nowy Targ, który przedstawia się następująco:
1.    Gronków
2.    Waksmund
3.    Łopuszna
4.    Klikuszowa
5.    Ludźmierz
6.    Krempachy
7.    Nowa Biała
8.    Harklowa
9.    Pyzówka
10.    Ostrowsko
11.    Dębno
12.    Szlembark
13.    Długopole
14.    Lasek/Trute
15.    Rogoźnik
16.    Morawczyna
17.    Krauszów
18.    Dursztyn
19.    Knurów
20.    Obidowa

Termin zakończenia zadania: 30.06.2022r.