Logo: Fundusze Europejskie - Małopolska

Informujemy, że na terenie Gminy Nowy Targ rozpoczął się proces wykonywania inwentaryzacji oraz weryfikacji możliwości prawnych i technicznych montażu paneli fotowoltaicznych w domach zgłoszonych do projektu pn.” Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia” realizowanego w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Audytorzy będą również weryfikować zużycie prądu oraz dopasowywać moce urządzeń. Prosimy o udostępnienie budynku oraz dokumentacji technicznej.

Audytorzy winni posiadać przy sobie upoważnienie wydane przez Wójta Gminy Nowy Targ. Każdy z mieszkańców, w przypadku wątpliwości, proszony jest o telefon pod wskazany poniżej numer, celem zweryfikowania danych osoby dokonującej wizji lokalnej.

Informacje na w/w temat można uzyskać w Urzędzie Gminy Nowy Targ, pok. nr. 111 oraz pod numerem telefonu 18 26 322 18.