Super Skills for Life to autorski program interwencyjny, za którym stoi Cecillia A. Essau, profesor University of Roehampton w Londynie oraz Thomas H. Ollendick, profesor z Virginia Polytechnic Institute i State University w Wirginii. Powstał, aby pomagać młodym ludziom, radzić sobie z trudnościami emocjonalnymi. Uczyć ich jak pokonywać lęki i radzić sobie z depresją i z trudnymi zachowaniami ryzykownymi . Nabyte w trakcie programu umiejętności pozwalają uczestnikom skuteczniej chronić się przed zagrożeniami płynącymi ze strony uzależnień od alkoholu i narkotyków.

Celem głównym tego programu interwencyjnego jest pomoc dzieciom i młodzieży w radzeniu sobie z problemami
emocjonalnymi w celu eliminowania zachowań ryzykownych , w tym eksperymentalnemu spożywaniu alkoholu.

Cele szczegółowe programu:

● pomoc w zbudowaniu odporności emocjonalnej,
● wzmocnienie pewność siebie,
● poprawa umiejętności społecznych,
● nauka radzenia sobie ze stresem i problemami,
● ukazanie, jak nabierać pewności przy wykonywaniu czynności przy innych ludziach,
● propagowanie zdrowego trybu życia (zdrowe nawyki, odżywianie, dbanie o sprawność fizyczną i właściwy sen)
● używanie substancji psychoaktywnych jako element eksperymentalnych zachowań ryzykownych