Gmina Nowy Targ przystąpiła do opracowania Programu Rewitalizacji na lata 2016 – 2023. Z jednej strony to niezbędny dokument, który pozwoli nam sięgnąć po środki na ważne projekty z zakresu szeroko pojętej infrastruktury społecznej w nowej perspektywie unijnej, z drugiej – chcielibyśmy żeby prace nad dokumentem były okazją do wspólnej refleksji co – szczególnie w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej – jest pilnego do zrealizowania.

Ankieta:
https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=8fff2d15&&b=d66717f79&&c=2a4b8f7d