Uchwała Nr XX/195/2016 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowy Targ na lata 2016-2023